Huyện ủy Phú Giáo chỉ đạo sâu sát lĩnh vực nông nghiệp

24/12/2019 - 08:50

(LĐBD) - Huyện ủy Phú Giáo luôn xác định Hội nông dân có vai trò rất lớn và quan trọng trong phát triển kinh tế, và đã chỉ đạo sâu sát các hoạt động nông nghiệp, hội nông dân trên địa bàn.

Huyện Phú Giáo là huyện nông nghiệp, với hơn 70% người dân sống bằng sản xuất nông nghiệp. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 4, nhiệm kì 2015 – 2020 xác định “Xây dựng huyện trở thành huyện Nông nghiệp và theo định hướng là phát triển nền nông nghiệp công nghệ cao, xanh, sạch, đẹp”

Năm 2019 là năm đầy khó khăn với nền kinh tế nông nghiệp của huyện bởi dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi như bệnh khảm trên cây mì, giá mủ cao su xuống thấp kéo dài, bệnh tả heo Châu Phi đã tác động rất lớn đến đời sống, sản xuất, thu nhập của người nông dân.

Trước những tác động tiêu cực trên, Huyện ủy, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hướng dẫn Hội nông dân đẩy mạnh tuyên truyền phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng nền nông nghiệp sạch, an toàn. Nghị quyết của Huyện ủy chỉ đạo, tạo điều kiện tối đa mọi mặt cho nông dân như Hướng dẫn thủ tục cho nông dân được vay vốn ưu đãi,  vốn vay lãi suất thấp, khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị - nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Huyện ủy, UBND huyện tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Hội nông dân tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tổ chức cho hội viên, nông dân học tập, vận dụng những kiến thức khoa học, công nghệ, giúp nông dân phát triển trồng trọt theo đúng quy trình làm nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp an toàn; tổ chức cho hội viên, nông dân tập huấn kiến thức, chuyển giao khoa học, kĩ thuật, tiếp cận những kiến thức mới, phương hướng sản xuất nông nghiệp theo chuỗi sản xuất nông nghiệp an toàn, nông nghiệp sạch.

Huyện chỉ đạo Hội nông dân huyện tổ chức triển khai thực hiện mô hình kinh tế nông nghiệp hiệu quả như trồng hoa lan; trồng rau thủy canh; trồng dưa lưới; nuôi cá; trồng cây có múi cam quýt dọc theo sông Bé; trồng trọt, chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGap. Triển khai và thực hiện kịp thời chính sách hỗ trợ nông dân chăn nuôi heo bị ảnh hưởng bởi bệnh tả heo Châu Phi; cũng như quản lý chặt chẽ hoạt động vận chuyển, chăn nuôi, tái đàn để tránh nguy cơ thiệt hại hơn nữa cho nông dân.

Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, UBND huyện, Hội nông dân ngày càng vững mạnh. Trong năm, Hội đã phối hợp tổ chức được 367 cuộc tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật cho nông dân, có gần 22.590 lượt người dự. Vận động, phát triển được 228 hội viên mới, nâng tổng số hội viên trong toàn Hội đến nay hơn 10 ngàn 400 hội viên, đạt 83,15% tổng số hộ nông nghiệp. Tuyên truyền sâu rộng phong trào “nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”, được 75 cuộc, có hơn 7.000 lượt hội viên dự; có 7.063 hội viên đăng kí danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đạt 112% chỉ tiêu giao. Cuối năm toàn huyện có 5.896 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, đạt tỷ lệ 104,5% chỉ tiêu giao; trong đó có 31 nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp TW, 263 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh, 783 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh giỏi cấp huyện và gần 4.820 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh giỏi cấp xã. Có 30 đại biểu nông dân tham dự lễ tôn vinh nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh, giai đoạn 2017 – 2019.

Trong năm, các cấp Hội nông dân huyện đã chủ động vận động được hơn 7,6 tỷ đồng từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân; nâng tổng dư nợ từ nguồn quỹ Hội hơn 21,3 tỷ đồng, giúp cho 625 hộ vay phát triển kinh tế. Phối hợp với Ngân hàng chính sách xét cho 715 hộ vay vốn, với số tiền hơn 22,5 tỷ đồng; nâng tổng dư nợ đến cuối năm 2019 hơn 105 tỷ đồng, cho 3.128 hộ vay. Vận động hỗ trợ, giúp đỡ nhau bằng nhiều hình thức như cây, con giống, vật tư sản xuất, phân bón vv…, với số tiền 957 triệu, cho 91 hộ nông dân; hỗ trợ, giúp đỡ 22 hộ thoát nghèo. Phối hợp tổ chức được 16 lớp đào tạo nghề cho nông dân, có gần 350 học viên tham gia. Tổ chức được 112 lớp tập huấn chuyển giao khoa học, kĩ thuật cho nông dân, có hơn 4.670 lượt hội viên tham dự.

Hội vận động, hướng dẫn nông dân tham gia kinh tế tập thể. Đến nay đã thành lập được 44 tổ hợp tác, với 514 thành viên; 17 HTX, với 150 thành viên; 2 CLB chăn nuôi, với 39 thành viên; 9 CLB nhà nông, với 291 thành viên; 1 CLB trang trại, với 30 thành viên; 5 CLB sinh vật cảnh, với 94 thành viên.

Hội vận động hội viên, nông dân tích xây dựng NTM, cán bộ, hội viên nông dân đã đóng góp hoa màu, đất đai, ngày công, tiền mặt để xây dựng kết cấu hạ tầng… với trị giá thành tiền hơn 1,2 tỷ đồng; làm mới, sửa chữa 82km đường giao thông nông thôn; nạo vét, sửa chữa 12km kênh mương nội đồng; cải tạo kiên cố hóa 12  cống thoát nước; đóng góp gần 2.800 ngày công… Đến cuối năm 2019, toàn huyện đã có 10/10 xã giữ vững các tiêu chí Nông thôn mới và có 1 xã hoàn thành xã Nông thôn mới nâng cao.  

        HOÀI PHƯƠNG

 

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN