ILO đánh giá cao Bộ Luật Lao động sửa đổi

12/12/2019 - 08:51

(LĐBD) - Theo ILO (Tổ chức Lao động Quốc tế) tại Việt Nam, Bộ Luật Lao động sửa đổi mới phù hợp hơn với các quyền lao động cơ bản phổ quát, đưa khuôn khổ pháp luật tiệm cận hơn các tiêu chuẩn lao động quốc tế.

Các đại biểu QH bấm nút phê chuẩn Bộ Luật LĐ

 

Bộ Luật Lao động mới là một tiến bộ quan trọng

ILO đánh giá, lần sửa đổi Bộ Luật Lao động mới nhất này (các lần sửa đổi trước vào năm 1994, 2002, 2006 và 2012) tạo khung pháp luật hoàn thiện hơn cho quan hệ việc làm, điều kiện lao động và chức năng đại diện của người sử dụng lao động (NSDLĐ) và người lao động (NLĐ). “...những sửa đổi trong Bộ Luật Lao động sẽ cải thiện đáng kể vấn đề việc làm và quan hệ lao động của Việt Nam, tạo nền tảng vững chắc cho hội nhập quốc tế và thương mại công bằng”.“Bộ Luật Lao động sửa đổi đóng vai trò quan trọng, mở đường cho việc thực hiện một cách đầy đủ Tuyên bố 1998 của ILO, tạo khung pháp luật tốt hơn về việc làm và quan hệ lao động, giúp tăng trưởng công bằng và bền vững. Điều này cũng sẽ góp phần đáng kể để đạt được tiến bộ về việc làm thỏa đáng cho mọi NLĐ, cả nam và nữ”- Tiến sĩ Chang-Hee Lee, GĐ ILO nhận định. Bộ luật Lao động sửa đổi 2019 với nhiều nội dung mới về tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình, thêm 1 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh Việt Nam (2/9), mở rộng phạm vi bảo vệ tới những NLĐ được tuyển dụng nhưng không được ký hợp đồng lao động bằng văn bản... Đặc biệt, bộ luật mới đã chú trọng hơn tới việc thực hiện thương lượng tập thể tự nguyện mà ILO cho rằng đây là một công cụ cần thiết đối với một nền kinh tế thị trường hiện đại. Một trong những nội dung mới là khả năng NLĐ tại doanh nghiệp được quyền thành lập hay tham gia một tổ chức đại diện do họ lựa chọn, không nhất thiết phải là thành viên của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Tiến sĩ Chang-Hee Lee, lý giải, tự do hiệp hội là một quyền cơ bản được nêu trong Tuyên bố về các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động năm 1998 của ILO. Tự do hiệp hội giúp cải thiện quá trình thương lượng tập thể, cho phép NLĐ được hưởng lợi ích công bằng hơn và cho phép doanh nghiệp thỏa thuận những cải thiện năng suất cần thiết. Thêm nữa, ILO nhận định điểm tiến bộ của bộ luật này thể hiện ở những định nghĩa mới về phân biệt đối xử và quấy rối, việc cho phép NLĐ được đơn phương nghỉ việc với điều kiện có thông báo trước một cách phù hợp. Bộ luật cũng đưa ra hướng dẫn chi tiết hơn về cưỡng bức lao động và lao động chưa thành niên, giúp NSDLĐ hiểu rõ hơn những gì được pháp luật cho phép và không cho phép, cũng như giúp tăng cường năng lực của thanh tra lao động trong việc tư vấn và thực thi pháp luật. Ngoài ra, Giám đốc ILO Việt Nam đánh giá, Bộ luật Lao động sửa đổi thể hiện rõ những bước tiến quan trọng, tiệm cận và phù hợp hơn với cả bốn nguyên tắc cơ bản trong lao động đã được quốc tế công nhận. 

Vẫn còn có những nội dung có thể tiếp tục cải thiện

Theo ILO. Bộ Luật Lao động mói của Việt Nam cũng như ở nhiều nước khác, vẫn còn có những khoảng cách và nội dung có thể tiếp tục cải thiện, ví như vẫn còn có khoảng cách trong việc thực hiện đầy đủ các nguyên tắc liên quan đến chống phân biệt đối xử và bình đẳng giới trong lao động. Quyền tự do hiệp hội trong Bộ luật Lao động sửa đổi hiện chỉ áp dụng đối với NLĐ trong doanh nghiệp, nên cần phải được mở rộng phạm vi trong những năm tới để song hành với những nỗ lực của Chính phủ hướng tới phê chuẩn Công ước số 87 của ILO vào năm 2023. Tiến sĩ Chang-Hee Lee lưu ý: Vấn đề cần chú trọng trước mắt là việc giải thích các điều khoản mới thông qua việc ban hành các nghị định hướng dẫn, và thiết lập các thiết chế thực chất để áp dụng và triển khai. Cùng với quyền tự do hiệp hội, xóa bỏ phân biệt đối xử, lao động trẻ em và lao động cưỡng bức là bốn nguyên tắc được đặt ra trong tám Công ước cơ bản của ILO trong khuôn khổ Tuyên bố 1998. Việt Nam đã phê chuẩn 6 trên 8 công ước này.  Hai công ước còn lại là Công ước số 105 về lao động cưỡng bức và Công ước số 87 về tự do hiệp hội, dự kiến sẽ được phê chuẩn lần lượt vào năm 2020 và 2023. Tôn trọng các công ước cơ bản của ILO là một trong các cam kết trong Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), đồng thời cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiến tới ký kết Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA). 
Giám đốc ILO Việt Nam khẳng định ILO sẽ tiếp tục hợp tác với chính phủ, NLĐ, NSDLĐ và các bên liên quan khác “cho tới khi các Nguyên tắc và Quyền cơ bản trong Lao động của ILO được đưa vào thực tế”. “Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng Việt Nam sẽ thành công với nhiệm vụ này vì tương lai của chính mình – một tương lai được xây dựng trên cơ sở năng suất cao hơn, điều kiện làm việc tốt hơn, chia sẻ lợi ích kinh tế công bằng, bình đẳng, tiếng nói của NLĐ và NSDLĐ được ghi nhận, và ổn định chính trị xã hội”.

Phạm Nguyễn

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN