Kết quả thi hành án dân sự tại Thị xã Thuận An đạt thấp

19/10/2018 - 12:35

(LĐBD) - Ngày 18-10, Ban giáp chế HĐND TX Thuận An đã tổ chức đoàn giám sát kết quả công tác thi hành án dân sự Chi cục thi hành án dân sự TX Thuận An năm 2017-2018.

 Toàn cảnh buổi giám sát

Theo báo cáo, năm 2017 thi hành án dân sự TX thụ lý 4.980 việc, đã giải quyết xong 2.451 việc, đạt tỷ lệ hơn 80%. Năm 2018, thụ lý 4.823 việc, đã giải quyết xong 3.044 việc, đạt tỷ lệ gần 75%.

Tổng số tiền thụ lý năm 2017 là hơn 636 tỷ 649 triệu đồng, đã giải quyết xong hơn 120 tỷ 519 triệu đồng, đạt 23,74%. Năm 2018, tổng số tiền thụ lý là hơn 813 tỷ 166 triệu đồng, đã giải quyết xong hơn 149 tỷ 652 triệu đồng, đạt 23,47%.

 Ông Lý Khắc Châu, Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự TX Thuận An giải trình

Số đơn thư khiếu nạn tố cáo của năm 2018 là 11 đơn, giảm 5 đơn so với năm 2017.

Theo đánh giá kết quả công tác thi hành án dân sự Chi cục thi hành án dân sự TX năm 2017-2018 đạt tỷ lệ 74,81% so với chỉ tiêu quốc hội giao, vượt 2,61%. Về tiền trên số có điều kiện thi hành đạt tỷ lệ 33,15%, so với chỉ tiêu quốc hội giao, vượt 1,15%.

Chi cục thi hành án dân sự TX Thuận An nêu phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện chủ yếu năm 2019 là đưa số án tồn năm 2018 chuyển sang 2019, đôn đốc thi hành, rà soát, xác minh, phân loại hồ sơ thi hành án đảm bảo chính xác; lập hồ sơ đủ điều kiện miễn, giảm thi hành án đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét miễm, giảm thi hành án…

Ông Trương Văn Kiệt, Trưởng ban pháp chế HĐND TX Thuận An, Trưởng đoàn giám sát ghi nhận: Thời gian qua về cơ bản Chi cục đã làm tốt vai trò, trách nhiệm của mình.

Thời gian tới, cần chú ý làm rõ các số liệu báo cáo để giải trình cho HĐND; trong quá trình thi hành án cần rà soát các vụ việc trong việc phối kết hợp để chỉ ra thiếu sót, hạn chế; chấp hành viên cần chú ý đến bảo đảm tính an toàn tính mạng, hồ khi thực hiện nhiệm vụ.

Chi cục cần rà soát những vụ việc phức tạp, kéo dài để tham mưu tốt cho UBND chỉ đạo xử lý.

Công Danh – Minh Trí

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN