Khai mạc Đại hội MTTQVN tỉnh Bình Dương lần thứ IX, NK 2019-2024

27/06/2019 - 13:47

(LĐBD) - Tỉnh Bình Dương tổ chức Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024

 Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh Bình Dương tặng bức trướng cho Đại hội

Tham dự phiên khai mạc Đại hội có ông Trần Văn Nam- Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương;  ông Nguyễn Hoàng Thao- P. Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, ông Trần Thanh Liêm- Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, ông Võ Văn Minh - Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương... cùng 298 đại biểu.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Nguyễn Văn Lộc- Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy- Chủ tịch UB MTTQVN tỉnh Bình Dương, cho biết: Đại hội có nhiệm vụ đánh giá tình hình khối Đại Đoàn kết toàn Dân tộc, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh và 5 chương trình hành động của MTTQ Việt Nam tỉnh trong nhiệm kỳ 8, năm 2014-2019. Đánh giá những ưu điểm và những mặt hạn chế chế để rút kinh nghiệm. Qua đó thống nhất đề ra nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp, chương trình hành động của MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ IX, năm 2019- 2024.

Đại hội cũng góp ý sửa đổi bổ sung Điều lệ  của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hiệp thương dân chủ cử ra Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ mới đủ khả năng thực hiện tốt  Nghị quyết khóa IX đề ra;  hiệp thương cử đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam khóa IX, năm 2019- 2024.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương tặng hoa chúc Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Trần Văn Nam Nam- Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương đã biểu dương và ghi nhận những kết quả đóng góp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương trong 5 năm qua.

Ông Trần Văn Nam đề nghị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ tới tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, vận động, đa dạng hóa hình thức tập hợp đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân. Trong đó đặc biệt chú trọng vận động, đoàn kết, tập hợp công nhân lao động trong các doanh nghiệp, các khu nhà trọ, khu dân cư. Mở rộng và phát huy dân chủ rộng rãi.

Mặt trận tổ quốc các cấp phải thật sự là trung tâm đoàn kết, tập hợp mọi lực lượng trong xã hội, là nơi mọi người có thể nói lên tiếng nói, nguyện vọng của mình, đóng góp trí tuệ, công sức để cùng xây dựng tỉnh Bình Dương phát triển. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở theo hướng sâu sát với nhân dân, hướng về cơ sở, phù hợp với từng đối tượng và địa bàn dân cư, khắc phục cho được tính hành chính hóa trong hoạt động và tính hình thức trong các hoạt động phong trào.

Các phong trào hoạt động cần đáp ứng đúng những nguyện vọng và lợi ích chính đáng của dân, giải quyết những vấn đề sát sườn của dân. Kịp thời biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, những gương người tốt việc tốt, tạo sức lan tỏa trong các phong trào hoạt động của Mặt trận...

Toàn cảnh Đại hội

Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh Bình Dương đã tặng bức trướng cho Đại hội có nội dung "ĐOÀN KẾT- DÂN CHỦ- ĐỒNG THUẬN - PHÁT TRIỂN".

Khánh Phong

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN