Khi nào sẽ có cán bộ công đoàn chuyên trách ở doanh nghiệp

20/09/2015 - 02:45


LĐLĐ tỉnh Bình Dương họp bàn phương hướng thực hiện kế hoạch
thí điểm cán bộ công đoàn chuyên trách

Ngày 06/ 3/2002, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) ban hành Quyết định 395/QĐ-TLĐ quy định biên chế cán bộ chuyên trách CĐCS trong doanh nghiệp, đơn vị hành chính, sự nghiệp khu vực Nhà nước. Ngày 25/4/2011, TLĐLĐVN lại có Quyết định 525/QĐ-TLĐ ban hành quy định tạm thời về tiền lương, phụ cấp cho cán bộ công đoàn chuyên trách CĐCS khu vực ngoài Nhà nước và ngày 31/12/2014 đã ban hành Quyết định 1617/QĐ-TLĐ quy định về việc bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách tại CĐCS trong doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài Nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó, CĐCS ở doanh nghiệp, đơn vị quy định tại khoản 1, điều 2 của quy định này có đủ 1.000 đoàn viên thuộc đối tượng tính quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội, được bố trí một cán bộ công đoàn chuyên trách hưởng lương và các khoản phụ cấp theo quy định từ nguồn tài chính công đoàn. Những công đoàn cơ sở có trên 1.000 đoàn viên thì cứ tăng thêm 1.500 đoàn viên được bố trí thêm một cán bộ công đoàn chuyên trách nhưng tối đa không quá 7 người hưởng lương từ nguồn tài chính công đoàn. Trường hợp đặc biệt, nếu CĐCS có đủ nguồn tài chính, có nhu cầu bố trí tăng thêm vượt quá số lượng quy định tại khoản này thì thỏa thuận với người sử dụng lao động và đề nghị liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương xem xét, quyết định.
Như vậy việc bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách là yêu cầu đã và đang đặt ra không chỉ cho các cấp Công đoàn tỉnh Bình Dương nói riêng mà còn trong hệ thống công đoàn cả nước nói chung.
Đủ 1.000 đoàn viên được bố trí một cán bộ công đoàn chuyên trách
Kể từ khi Quyết định 1617 của TLĐLĐVN có hiệu lực, một số LĐLĐ tỉnh, thành phố trong cả nước đã chú trọng thực hiện nội dung này. Tuy nhiên, tính đến nay, trên cả nước vẫn chưa có nhiều cán bộ công đoàn chuyên trách. Trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũng chỉ mới có một số đơn vị thí điểm mô hình cán bộ công đoàn chuyên trách tại doanh nghiệp.
“Đây cũng là trăn trở của lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, tuy nhiên vì nhiều lý do chủ quan và khách quan nên đến nay vẫn chưa xây dựng được đề án bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách”, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương Trương Thị Bích Hạnh nhận định.
Nếu như quyết định này được thực hiện hiệu quả thì trên địa bàn tỉnh Bình Dương sẽ có thêm hàng trăm cán bộ công đoàn chuyên trách.
Theo khảo sát của LĐLĐ tỉnh Bình Dương, hiện trên địa bàn tỉnh có khoảng 110 doanh nghiệp có trên 1.000 ĐVCĐ. Một số doanh nghiệp có cán bộ công đoàn chuyên trách như CĐCS Công ty TNHH Shyang Hung Cheng (An Thạnh, Thuận An), CĐCS Công ty Apparel Far Eastern (VSIP), công ty giày Thái Bình… Việc bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách ở những doanh nghiệp đã phát huy tác dụng rõ rệt. Các cán bộ công đoàn chuyên trách cùng với các thành viên Ban chấp hành CĐCS ở những đơn vị này đã tổ chức tốt các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho ĐVCĐ, CNLĐ. Bên cạnh đó, các CĐCS đã nghiên cứu nhiều mô hình tổ chức hoạt động hay, góp phần nâng cao đời sống của NLĐ cũng như xây dựng mối quan hệ lao động ngày càng hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp.
Khi nào sẽ có nhiều hơn cán bộ công đoàn chuyên trách?
Theo Quy định trong Quyết định này thì Cán bộ công đoàn chuyên trách của CĐCS gồm cán bộ công đoàn chuyên trách do công đoàn cấp có thẩm quyền bố trí có thời hạn làm việc tại CĐCS; Người đang làm việc tại doanh nghiệp, đơn vị được bố trí làm công việc thường xuyên của CĐCS do CĐCS chi trả tiền lương và người đang làm việc tại doanh nghiệp, đơn vị do đại hội hoặc hội nghị công đoàn cơ sở bầu ra, được bố trí làm công việc thường xuyên của CĐCS, do doanh nghiệp, đơn vị chi trả tiền lương.
Tuy nhiên khi bàn về vấn đề này nhiều cán bộ công đoàn cấp trên băn khoăn đó là nhiều cán bộ CĐCS hiện nay đang làm việc tại doanh nghiệp dù chỉ kiêm nhiệm nhưng mức lương chuyên môn của họ rất cao và có cơ hội thăng tiến trong công việc, nếu chuyển qua làm cán bộ công đoàn chuyên trách thì vấn đề đặt ra là quyền lợi của họ liệu có được đảm bảo. Hơn nữa việc bố trí nhân lực liệu có đủ và nếu như bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách rồi nhưng vẫn không được doanh nghiệp tạo điều kiện thì hoạt động sẽ ra sao?. Hơn nữa, trong quy định đều có nhiều nội dung “thỏa thuận với người sử dụng lao động” giải quyết bố trí sắp xếp công việc hoặc hỗ trợ tiền lương… nhưng trên thực tế hiện nay, để NSDLĐ đồng ý ủng hộ những điều này rất khó, nhất là đối với các doanh nghiệp ngoài nhà nước.
Cũng theo Phó Chủ tịch Trương Thị Bích Hạnh: “Việc bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS, điều này cũng thể hiện quyết tâm của lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên hiện nay mới có một số cán bộ công đoàn chuyên trách. Để thực hiện đạt kết quả theo quyết định của TLĐLĐVN, LĐLĐ tỉnh sẽ xây dựng kế hoạch thực hiện thí điểm và sẽ tiến hành khảo sát doanh nghiệp và cán bộ công đoàn, từ đó có đánh giá, nhận xét nhu cầu của doanh nghiệp, của cán bộ công đoàn theo mô hình nào và hình thức trả lương cũng như chế độ quyền lợi của cán bộ công đoàn chuyên trách tại CĐCS… sau khi khảo sát sẽ tiến hành thí điểm từ thực tiễn để áp dụng cho phù hợp với tình hình mới, trong quá trình thực hiện thí điểm này sẽ có sự bổ sung, điều chỉnh trong phạm vi địa phương, đồng thời nếu có khó khăn vượt quá thẩm quyền sẽ tiến hành kiến nghị với Tổng liên đoàn để tháo gỡ”.

Hoàng Văn

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN