Khi Việt Nam phê chuẩn Công ước 87 và 98: Những thách thức cho tổ chức công đoàn

25/11/2015 - 11:01

 

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh BD Nguyễn Đình Khánh tập huấn về tuyên bố 1998 và công ước 87, 98 đến cán bộ công đoàn tỉnh

Những thách thức mới

Theo Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương Nguyễn Đình Khánh, thời gian tới cùng với nhiều thuận lợi thì hoạt động CĐ sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức. Đó là thách thức trong việc phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS, đặc biệt là trong khu vực doanh nghiệp (DN) dân doanh và có vốn đầu tư nước ngoài.

Hiện tại, bên cạnh chức năng bảo vệ NLĐ, CĐ Việt Nam còn có hai chức năng rất đặc thù là tham gia quản lý và tuyên truyền giáo dục CNLĐ vì mục tiêu xây dựng đất nước. Trong điều kiện chuyển sang nền kinh tế thị trường, CĐ buộc phải chuyển hướng ưu tiên hướng mạnh nội dung hoạt động vào thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ. Đây là sự thay đổi rất lớn và cần nhiều thời gian.

Thời gian tới, tổ chức CĐ cũng sẽ gặp phải thách thức về tài chính và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động của CĐ, cũng như những thách thức trong xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ. Theo đó, cán bộ CĐ phải đáp ứng được các yêu cầu về kiến thức chính sách pháp luật, đặc biệt là những chính sách pháp luật có liên quan trực tiếp tới NLĐ, kỹ năng hoạt động CĐ trong điều kiện kinh tế thị trường.

Công đoàn Bình Dương nỗ lực “đón đầu”

Đặc biệt, khi VN tham gia ký kết các hiệp định, phê chuẩn công ước 87 về “Quyền tự do hiệp hội và việc bảo vệ quyền được tổ chức” và công ước 98 về “Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể”… đã đặt ra nhiều cơ hội và thách thức cho tổ chức CĐ

Đại hội CĐ tỉnh Bình Dương lần IX (nhiệm kỳ 2013 – 2018) đã rút ra những bài học kinh nghiệm, định hướng cho hoạt động thời gian tới bằng những nội dung và cách làm cụ thể. Đại hội đã xác định những bài học lớn, đó là tập trung thực hiện nghị quyết số 20/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân (CN) thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” với trách nhiệm cao nhất. Chú trọng việc nghiên cứu, cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng về xây dựng giai cấp CN Việt Nam.

Đại hội cũng đã xác định công tác chăm lo đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ CĐ, nhất là cán bộ CĐCS, xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ có kiến thức, có kỹ năng hoạt động, có bản lĩnh chính trị, tâm huyết với tổ chức CĐ và có uy tín với CNVCLĐ. Bên cạnh đó, các cấp CĐ phải thường xuyên sâu sát cơ sở, tiếp xúc với đoàn viên và NLĐ để hướng dẫn cơ sở hoạt động, tuyên truyền vận động đoàn viên, NLĐ một cách kịp thời, giải quyết những bức xúc trong hoạt động, trong cuộc sống của đoàn viên và NLĐ.

Đại hội CĐ tỉnh Bình Dương lần IX cũng đã xác định hoạt động của tổ chức CĐ phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các ngành có liên quan. Trong phối hợp, CĐ phải luôn giữ vững nguyên tắc tổ chức và kiên định với chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, đồng thời tôn trọng quyền lợi hợp pháp của đơn vị, DN.

Những vấn đề đặt ra cho tổ chức CĐ thời gian tới

Nhiều giả thiết cho rằng khi Việt Nam phê chuẩn các công ước 87 và công ước 98, bộ Luật LĐ, Luật CĐ sẽ phải sửa đổi một số nội dung cho phù hợp với Công ước. Trong đó sẽ sửa đổi quy định về thành lập tổ chức CĐ trong DN theo hướng đảm bảo quyền CĐ của NLĐ, có thể sẽ quy định chung về quyền thành lập CĐ của NLĐ tại nơi làm việc. Như vậy sẽ có một hoặc nhiều hơn một tổ chức CĐ trong DN

Các tổ chức CĐCS này có thể nằm trong hoặc không nằm trong hệ thống tổ chức của CĐ Việt Nam, tùy thuộc vào sự lựa chọn của NLĐ. Điều này là thách thức mới cho tổ chức CĐ, nhưng cũng sẽ là cơ hội, là cú hích để CĐ Việt Nam tự đổi mới, thích ứng với điều kiện mới.

Trong bài tham luận tại hội nghị tập huấn cán bộ CĐ chủ chốt về tuyên bố 1998 và các công ước cơ bản của tổ chức LĐ quốc tế do TLĐLĐVN phối hợp với tổ chức ILO mới đây, Phó Trưởng ban tổ chức TLĐLĐVN Nguyễn Ngọc Sơn đã nêu lên quan điểm cá nhân về các giải pháp về tổ chức và hoạt động của CĐ khi Việt Nam phê chuẩn và thực thi công ước 87 và 98. Có 5 nhóm giải pháp chủ yếu là cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung điều lệ CĐ Việt Nam và tham gia sửa đổi pháp luật LĐ và Luật CĐ; Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động CĐ; Sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy của cơ quan CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở trở lên; Đổi mới công tác cán bộ và đào tạo bồi dưỡng cán bộ CĐ đáp ứng yêu cầu hoạt động theo phương thức mới và các giải pháp nhằm cân đối, sử dụng có hiệu quả tài chính, tài sản CĐ. “CĐ phải thực sự đổi mới tư duy, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Cần chuyển hướng công tác chỉ đạo của CĐ cấp trên theo hướng lấy ĐVCĐ, NLĐ và CĐCS làm trung tâm. Thực hiện nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ theo yêu cầu của NLĐ ở CĐCS là chủ yếu.

Hoàng Văn

 

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN