Phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Bình Dương:

Khi ý Đảng hợp lòng Dân 

28/02/2020 - 12:05

(LĐBD) - Bình Dương đã thực hiện chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại hóa, NNCNC, đặc biệt chú trọng đến chất lượng sản phẩm và thị trường tiêu thụ, phát triển bền vững, sản xuất hàng hóa lớn.

 

Nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC) là ngành nông nghiệp ứng dụng những công nghệ mới vào sản xuất, bao gồm: cơ giới hóa quá trình sản xuất, tự động hóa, công nghệ thông tin, công nghệ vật liệu mới, công nghệ sinh học, ứng dụng các giống cây trồng, giống vật nuôi có năng suất và chất lượng cao, đạt hiệu quả kinh tế cao trên một đơn vị diện tích và phát triển bền vững trên cơ sở canh tác hữu cơ theo hướng công nghiệp, bảo vệ môi trường...

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam thăm khu NNCNC An Thái khi còn là Chủ tịch UBND tỉnh BD

 

Vùng đất Bình Dương phù hợp phát triển nông nghiệp nhưng do công nghiệp hóa, đô thị hóa ở Bình Dương diễn ra rất nhanh nên diện tích đất dành cho nông nghiệp không ngừng bị thu hẹp. Tuy nhiên, nông nghiệp vẫn giữ vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Để gia tăng giá trị kinh tế trên diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ X nhiệm kỳ 2015- 2020 đã đề ra chỉ tiêu tăng giá trị gia tăng ngành nông- lâm nghiệp- thủy sản bình quân 2.5%/ năm (năm 2013 tăng 2.1%,  2014  tăng 2.2%). Chuyển dịch mạnh cơ cấu nông nghiệp để đạt mục tiêu giá trị sản xuất khoảng 80- 100 triệu đồng/ha/năm vào năm 2020; riêng NNCNC bình quân đạt từ 150– 200 triệu đồng/ha/năm. Hướng đi là phát triển NNCNC ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và chuyển đổi mô hình sản xuất, gắn với thị trường tiêu thụ, phát triển công nghiệp chế biến và xây dựng nông thôn mới. Bình Dương ưu tiên, khuyến khích thu hút đầu tư vào các ngành NNCNC, có chính sách ưu đãi cho việc ứng dụng công nghệ sinh học vào nông nghiệp, nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp.

Vườn ươm 6 tuần tuổi của Dự án

Nhờ ý Đảng hợp lòng Dân nên trong thời gian qua ngành nông nghiệp Bình Dương đã đạt được những thay đổi tích cực, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế. Ngày 17/2/2016 UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 04/2016/QĐ- UBND khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị- nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2016- 2020. Theo đó, tỉnh hỗ trợ vay vốn từ nguồn ngân sách tỉnh để khuyến khích phát triển nông nghiệp đặc biệt là NNCNC với mức lãi suất ưu đãi 3%/năm, và không phải trả vốn gốc trong năm đầu tiên. Mặt khác tỉnh thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ nông dân và doanh nghiệp phát triển NNCNC như hỗ trợ về khoa học công nghệ, thông thoáng, đồng bộ trong quản lý nhà nước, hỗ trợ đầu ra cho sản phẩm, phát triển công nghiệp chế biến…

Bình Dương cũng đánh giá thực chất những khó khăn trong phát triển NNCNC như: Trình độ của nông dân, một số dịch vụ, các vật tư phục vụ cho các mô hình phát triển còn phụ thuộc vào nhập khẩu, giá thành nhập khẩu cao đẩy giá sản phẩm lên mà thị trường chưa thể thích ứng. Vốn đầu tư ban đầu cần cho NNCNC rất lớn mà đánh giá hứa hẹn thành công của dự án còn phụ thuộc nhiều yếu tố khách quan, nên chưa hấp dẫn thu hút đầu tư …Từ thực trạng trên, lãnh đạo tỉnh cố gắng, phối hợp đồng bộ để hỗ trợ nông dân và các doanh nghiệp đầu tư vào NNCNC như: Chú trọng công tác xúc tiến thương mại trong nông nghiệp, hỗ trợ, chuyển giao khoa học công nghệ, đầu tư nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho nông nghiệp, bao tiêu đầu ra cho sản phẩm, khuyến khích phát triển công nghiệp chế biến, công nghiệp hỗ trợ nông nghiệp như: máy nông nghiệp, phân bón, thức ăn gia súc, gia cầm…

Giai đoạn 2010-2015 nông nghiệp Bình Dương có bước tăng trưởng ổn định, giá trị sản xuất nông- lâm- thủy sản tăng trung bình 4%/năm. Hiện nay diện tích cây lâu năm và cây ăn quả của toàn tỉnh là khoảng 145.000ha, riêng cây cao su khoảng 133.000ha. Mặc dù những năm gần đây giá mủ cao su sụt giảm nghiêm trọng, nhưng giá trị tuyệt đối của ngành nông nghiệp vẫn tăng đáng kể trong cơ cấu GDP của tỉnh. Trên địa bàn tỉnh đã quy hoạch 04 khu NNCNC với tổng diện tích 980ha: Khu NNCNC An Thái (Huyện Phú Giáo) do Cty Cổ phần Nông nghiệp Unifarm (U&I) đầu tư với quy mô hơn 400ha đã triển khai thực hiện khoảng 94%, trong đó có một số mô hình đạt hiệu quả kinh tế cao như: dưa lưới, chuối, trái cây có múi…Tất cả được trồng theo công nghệ hiện đại, kiểm soát tự động, áp dụng công nghệ Israel, thông gió nhà kính, giải quyết sự cố từ xa qua internet, áp dụng công nghệ cao theo chuỗi khép kín từ giống, chăm sóc, sản xuất, chế biến… Hiện nay, U&I đang hợp tác cùng Cty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng để phát triển một khu NNCNC ưu tiên phát triển 1.000 ha chuối, tạo ra giá trị hàng hóa và vùng nghiên cứu công nghệ chuối, các giống chuối phù hợp. Dự án chuối nuôi trồng cấy mô có lộ trình ưu tiên thực hiện đến năm 2020, với hệ thống cây giống nguồn gen tốt nhất. Sản phẩm được cam kết đầu ra bởi tập đoàn Dole của Mỹ. Hiện tại đã trồng được 100 ha tại nông trường cao su Thanh An, tiếp tục phát triển tại các nông trường cao su Minh Tân và Nông trường Cao su Long Hòa. Khu NNCNC Tiến Hùng (xã Hiếu Liêm- huyện Bắc Tân Uyên) do Cty TNHH TM SX Tiến Hùng làm chủ đầu tư quy mô gần 80ha đã thực hiện hơn 40% và bước đầu mang lại những hiệu quả kinh tế lớn đặc biệt từ trái cây có múi như cam, bưởi. Trại gà công nghệ cao Ba Huân (Tân Uyên) với diện tích khoảng 18ha, đã thực hiện 100% dự án với năng suất, chất lượng, thị trường tiêu thụ ổn định. Khu NNCNC tại xã Tân Hiệp và Phước Sang (huyện Phú Giáo), quy mô khoảng 475ha do Cty CP Đường Bình Dương làm chủ đầu tư đang triển khai …Ngoài ra tỉnh có 172 trang trại và 12 Cty đầu tư giống và chăn nuôi gia súc, gia cầm, hầu hết đều áp dụng kỹ thuật hiện mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nông nghiệp hộ gia đình cũng phát triển theo hướng hàng hóa lớn, ứng dụng công nghệ cao như các mô hình trồng lan, dưa lưới, nuôi lợn, nuôi bò sữa… tại xã Lai Hưng huyện Bàu Bàng, mô hình trồng cà chua ở xã Phú An huyện Bến Cát, trồng chuối ở Dầu Tiếng…

Nhờ những đột phá trong NNCNC nên mặc dù tỷ trọng ngành nông nghiệp chỉ chiếm khoảng 3% (2014) nhưng giá trị sản xuất đạt hơn 14.200 tỷ đồng, tăng 15,6% so với năm 2010. Công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản phát triển mạnh, chất lượng sản phẩm cây trồng đạt các tiêu chuẩn Vietgap, Global gap… xâm nhập được nhiều thị trường “khó tính”.

Nhờ hướng đi thông minh, đột phá trong nông nghiệp đã thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển nhanh, huy động được nhiều nguồn lực để xây dựng nông thôn mới, đời sống nông dân nâng cao. Giai đoạn 2010-2015 thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 59 triệu đồng/năm, có 61,2% xã đạt tiêu chí nông thôn mới. Tỉnh tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nhằm đạt mục tiêu đến năm 2020, 100% số xã trong tỉnh Bình Dương đạt chuẩn nông thôn mới.

Tỉnh Bình Dương đang tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư vào nông nghiệp, hoàn thiện cơ chế chính sách, cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chương trình hợp tác giữa nhà nước, nhà trường, nhà doanh nghiệp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực…  nhằm phát triển NNCNC.

Lê Thị Hiệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN