Không có công đoàn cơ sở, có được xử lý kỷ luật lao động?

15/01/2020 - 08:48

Bạn đọc có email xuanthuxx@x gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Công ty tôi chuẩn bị xử lý kỷ luật người lao động nhưng chưa có tổ chức công đoàn cơ sở. Xin hỏi, trường hợp này chúng tôi phải giải quyết ra sao?

Luật gia Bùi Thị Nhung - Công ty Luật TNHH YouMe trả lời: 

Điều 30 Nghị định 05/2015/NĐ - CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động quy định về trình tự xử lý kỷ luật lao động như sau: Trình tự xử lý kỷ luật lao động tại Điều 123 của Bộ luật Lao động được quy định như sau: 1. Người sử dụng lao động gửi thông báo bằng văn bản về việc tham dự cuộc họp xử lý kỷ luật lao động cho ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc ban chấp hành công đoàn cấp trên cơ sở nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở, người lao động, cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật của người lao động dưới 18 tuổi ít nhất 5 ngày làm việc trước khi tiến hành cuộc họp.

Khoản 12 Điều 1 Nghị định 148/2018/NĐ-CP quy định trình tự xử lý kỷ luật lao động tại Điều 123 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:

1. Khi phát hiện người lao động có hành vi vi phạm kỷ luật lao động tại thời điểm xảy ra hành vi vi phạm, người sử dụng lao động tiến hành lập biên bản vi phạm, thông báo đến tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở; cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật trong trường hợp người lao động là người dưới 18 tuổi để tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động.

Như vậy, người sử dụng lao động trước khi tiến hành xử lý kỷ luật lao động phải tiến hành thông báo cho các thành phần có liên quan, trong đó bắt buộc phải thông báo cho ban chấp hành công đoàn cơ sở.

Trường hợp không có công đoàn cơ sở thì thông báo cho ban chấp hành công đoàn cấp trên cơ sở ít nhất là 5 ngày làm việc trước khi tiến hành cuộc họp. Nếu không cuộc họp xét kỷ luật sẽ không hợp pháp.

BÙI NHUNG

https://laodong.vn/tu-van-phap-luat/khong-co-cong-doan-co-so-co-duoc-xu-ly-ky-luat-lao-dong-777798.ldo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN