Khuyến khích doanh nghiệp nâng mức ăn giữa ca cho NLĐ

09/04/2016 - 04:04

 

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh BD Bùi Thanh Nhân (phải) khảo sát chất lượng bữa ăn giữa ca


Bữa ăn giữa ca của NLĐ “vẫn còn một số tồn tại”
 
Theo đánh giá của TLĐLĐVN trong những năm qua, các cấp công đoàn (CĐ) đã có nhiều biện pháp thiết thực, chủ động tham gia với NSDLĐ chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho NLĐ. CĐ cấp trên cơ sở cũng đã tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ CĐCS đưa nội dung bữa ăn giữa ca của NLĐ vào nội dung đối thoại, thương lượng tập thể và ký kết TƯLĐTT… những việc làm đó đã góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng bữa ăn của NLĐ.
 
Tuy nhiên, TLĐLĐVN cũng nhận định: “Bữa ăn của NLĐ tại nhiều DN vẫn còn một số tồn tại như chất lượng chưa đáp ứng được nhu cầu tái tạo sức lao động; chất lượng thực phẩm và điều kiện chế biến chưa tốt dẫn đến nguy cơ ngộ độc cao; trong quá trình thương lượng tập thể một số CĐCS chưa quan tâm đưa nội dung bữa ăn giữa ca vào nội dung thương lượng”.
 
Tại Bình Dương, bên cạnh những DN đã và đang đãi ngộ tốt, quan tâm chăm lo cho NLĐ, cải thiện chất lượng bữa ăn giữa ca thì vẫn còn không ít DN chưa thực sự quan tâm đến đời sống cũng như chất lượng bữa ăn của NLĐ. Vì vậy, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh cũng đã xảy ra một số vụ ngưng việc tập thể có liên quan đến chất lượng bữa ăn giữa ca quá kém, NLĐ yêu cầu cải thiện chất lượng, đảm bảo vệ sinh…
 
Khuyến khích DN nâng mức ăn giữa ca
 
Theo Nghị quyết 7C ban hành ngày 25/2/2016 của TLĐLĐVN thì từ năm 2016, các CĐCS trong khu vực DN và CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở (tại nơi chưa thành lập CĐ) khi tiến hành đối thoại hoặc thương lượng tập thể cần đưa nội dung đảm bảo bữa ăn giữa ca của NLĐ với mức thấp nhất là 15.000 đồng, đồng thời khuyến khích các DN nâng mức bữa ăn giữa ca cao hơn. Trong trường hợp DN để xảy ra ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng của NLĐ thì CĐCS hoặc CĐ cấp trên thực hiện khởi kiện giám đốc DN đó.
 
TLĐLĐVN đã giao nhiệm vụ cho các cấp CĐ để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nghị quyết đề ra. Đối với CĐCS, TLĐLĐVN yêu cầu các CĐCS cần chủ động tham gia với NSDLĐ thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về ATVSTP, chăm lo sức khỏe, bữa ăn của NLĐ. CĐCS cần giám sát chất lượng bữa ăn giữa ca, đưa nội dung đảm bảo bữa ăn giữa ca của NLĐ vào nội dung đối thoại, thương lượng tập thể và ký kết TƯLĐTT phù hợp với mục tiêu Nghị quyết…Nghị quyết cũng nêu ra một số nhiệm vụ khác như tổ chức đình công theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật...
Thiết nghĩ, quan tâm chăm lo đến NLĐ là yếu tố góp phần để họ yên tâm làm việc, gắn bó với DN.
 
Vì vậy, để sản xuất kinh doanh ổn định thì DN cần đối đãi tốt với NLĐ bằng chính sách về tiền lương, thưởng, phụ cấp, điều kiện làm việc, chất lượng bữa ăn... từ đó sẽ giúp NLĐ yên tâm cống hiến và gắn bó vì sự phát triển chung của DN và NLĐ.
 
Nguyễn Hoàng
Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN