Kinh tế- xã hội Bình Dương ổn định và phát triển

06/01/2015 - 02:14


Phát triển KT phải bảo vệ môi trường
 

Có 19/26 chỉ tiêu KT- XH đạt và vượt kế hoạch
Theo Báo cáo của UBND tỉnh Bình Dương, năm 2014, tình hình kinh tế- xã hội của tỉnh đã đạt được kết quả tích cực và toàn diện. Những chỉ tiêu quan trọng như tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) ước tăng 13% (kế hoạch 13%); GDP bình quân đầu người đạt 61,2 triệu đồng (kế hoạch 60 triệu đồng). Cơ cấu kinh tế tỉnh Bình Dương tiếp tục chuyển dịch theo kế hoạch tăng dần tỷ trọng công nghiệp- dịch vụ. Công nghiệp 60,8%; dịch vụ 36,4%; nông nghiệp 3%. Chỉ tiêu về tổng thu ngân sách đạt 31.850 tỷ đồng (kế hoạch 31.500 tỷ đồng). Đặc biệt đáng chú ý, về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (vốn FDI) Nghị quyết của HĐND tỉnh đề ra kế hoạch thu hút đạt 1 tỷ USD, nhưng tính đến tháng 12/2014 tỉnh Bình Dương đã thu hút vốn FDI đạt 1 tỷ 530 triệu USD, lọt vào top 4 tỉnh- TP đứng đầu cả nước về thu hút vốn FDI. Nhờ sự hỗ trợ tích cực của các ngành, các cấp quản lý nên năm nay, kim ngạch xuất khẩu của Bình Dương cũng đạt được kết quả rất tốt, tăng 17,5% (kế hoạch 16,5%). Trong đó những ngành như da giày, dệt may, sản phẩm gỗ, điện tử tăng khá cao.
Năm 2014 nhiều chỉ liên quan trực tiếp đến an sinh xã hội của tỉnh cũng đạt tốt như: Tỷ lệ trường công đạt chuẩn quốc gia 58,92% (kế hoạch 56%). Số giường bệnh trên vạn dân đạt 24 giường (kế hoạch 24 giường). Tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 97,5% (kế hoạch 97,5%); tỷ lệ dân cư đô thị sử dụng nước sạch đạt 98% (kế hoạch 98%); tỷ lệ chất thải rắn được thu gom xử lý đạt 89% (kế hoạch 89%); tỷ lệ chất thải rắn y tế được thu gom, xử lý đạt 95% (kế hoạch 95%); tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 99,93% (kế hoạch 99,3%)…
Năm 2015 tiếp tục phát triển bền vững
Năm 2015 rất quan trọng, là năm cuối cùng của kế hoạch phát triển KT- XH giai đoạn 2011- 2015, do vậy việc hoàn thành các chỉ tiêu- kế hoạch sẽ tạo đà cho việc phát triển kinh tế- xã hội các giai đoạn tiếp theo. Phát biểu tại kỳ họp cuối năm 2014 của HĐND tỉnh Bình Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung nhấn mạnh: Năm 2014, Nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra 26 chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội, và đã có 19 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Một số chỉ tiêu khác tuy chưa đạt, song đều tăng hơn so với năm 2013. Đây là sự phấn đấu lớn của toàn tỉnh trong điều kiện khó khăn. Việc đề ra các chỉ tiêu KT- XH cho năm 2015 được cân nhắc rất cẩn trọng, dựa trên tình hình thực tế và dự báo khoa học. Năm 2015, Bình Dương phấn đấu GDP đầu người đạt 73 triệu đồng, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 15,5% so với năm 2014…là có cơ sở khoa học, có khả năng thực hiện. Tương tự, về lĩnh vực nông nghiệp, việc đề ra chỉ tiêu phát triển được dựa vào tình hình giá nông sản thế giới như thịt gia súc, gia cầm, trái cây, hạt điều…Đặc biệt, giá mủ cao su thế giới ảnh hưởng rất lớn đến lợi nhuận của ngành nông nghiệp tỉnh Bình Dương. Do vậy, với cây cao su, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần phải tuyên truyền, hướng dẫn nông dân dùng giống mới năng suất cao, phòng trừ dịch bệnh…Vấn đề tổ chức thu mua, chế biến cũng phải được coi trọng, tránh đầu cơ, ép giá, đẩy mạnh bao tiêu sản phẩm. UBND tỉnh BD sẽ kiến nghị Chính phủ xem xét giãn, miễn một số thuế, nghĩa vụ đối với cây cao su.
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung đặc biệt lưu ý đến vấn đề bảo vệ môi trường của tỉnh, không thể vì muốn thu hút đầu tư nhanh, nhiều mà lơ là vấn đề này, bởi bảo vệ môi trường tốt thì mới phát triển bền vững. Thời gian qua, tình hình bảo vệ môi trường của Bình Dương đã từng bước được kiểm soát. Để bảo vệ môi trường tốt thì các cấp, các ngành cần tăng cường giám sát, kiểm tra và xử phạt nặng các vi phạm. Các doanh nghiệp phải ý thức rằng bảo vệ môi trường tốt mới phát triển bền vững. Những doanh nghiệp, cơ sở còn sản xuất trong khu dân cư phải di dời đến nơi phù hợp. UBND tỉnh đã ban hành danh sách 32 cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường phải di dời khỏi khu dân cư, đô thị. Tính đến nay, có 23 cơ sở hoàn thành di dời hoặc tự chấm dứt hoạt động, có 3 cơ sở đang di dời. Tuy nhiên, vẫn còn 6 cơ sở vẫn đang hoạt động. Vẫn biết doanh nghiệp có khó khăn về tài chính và nhiều vấn đề khác nhưng di dời ra khỏi khu dân cư là trách nhiệm, là bảo đảm hoạt động lâu dài. Nếu không di dời thì ngành chức năng buộc phải xử lý nghiêm minh.
Tiếp tục với đà phát triển của những năm qua, năm 2015 chắc chắn Bình Dương sẽ tiếp tục phát triển tốt. Thiết nghĩ, những vấn đề mấu chốt để phát triển của tỉnh Bình Dương nói riêng, cả nước nói chung vẫn là phải tiếp tục đảm bảo môi trường đầu tư an toàn, minh bạch, thông thoáng, thân thiện…Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư song song bảo vệ môi trường.

Tấn Mân
 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN