Ký giao ước thi đua Ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch

18/05/2015 - 09:59


Đại diện Sở VH-TT&DL các tỉnh Đông Nam bộ ký kết giao ước thi đua
 

Cụm thi đua các tỉnh Đông Nam bộ vừa tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi đua các tỉnh Đông Nam bộ Ngành Văn hóa-Thể thao và Du lịch năm 2015. Theo đó, các nhiệm vụ trọng tâm của phong trào thi đua năm 2015 là tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng; tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể ở địa phương trong quản lý nhà nước và phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch; phát huy năng lực, nâng cao hiệu quả và chất lượng công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành; tổ chức tốt và đẩy mạnh xã hội hóa các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình cấp tỉnh, khu vực và quốc gia…
Dịp này, đại diện Sở VH-TT&DL các tỉnh Đông Nam bộ đã đăng ký kế hoạch tổ chức các giải đấu, hội thi, hội diễn năm 2015. Bên cạnh đó, các địa phương cũng đã ký kết giao ước thi đua và ký kết bản cam kết tổ chức liên hoan văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao truyền thống năm 2015.

N. Thảo
 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN