Tỉnh Bình Dương:

Ký kết giao ước thi đua Cụm Ban Chỉ huy quân sự khối Đảng, đoàn thể

05/02/2018 - 13:55

(LĐBD) - Cụm Ban Chỉ huy quân sự khối Đảng, Đoàn thể cấp tỉnh Bình Dương vừa tổ chức lễ ký kết giao ước thi đua thực hiện phong trào thi đua quyết thắng năm 2018

Cụm Ban Chỉ huy quân sự khối Đảng, Đoàn thể cấp tỉnh Bình Dương vừa tổ chức lễ ký kết giao ước thi đua thực hiện phong trào thi đua quyết thắng năm 2018 gồm các Ban Chỉ huy quân sự các đơn vị: Báo Bình Dương (Cụm trưởng), LĐLĐ tỉnh; Ban Nội Chính Tỉnh ủy; Ban Tổ Chức Tỉnh ủy; Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy; Ban dân Vận Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy; Trường Chính trị; Ủy ban Kiểm Tra tỉnh ủy; Ủy Ban MTTQ Việt Nam Tỉnh; Hội Nông Dân Tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ Tỉnh; Tỉnh Đoàn Thanh niên CSHCM. Các nội dung ký kết gồm: Xây dựng lực lượng tự vệ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; Hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao; Thực hiện chế độ hội họp, báo cáo sơ, tổng kết.

 Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh BD nhận Bằng khen của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Với chủ đề “Hiệu quả, kỷ cương, quyết thắng”. Cụm Ban Chỉ huy quân sự khối Đảng, đoàn thể quyết tâm tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng đi vào chiều sâu vững chắc, khắc phục kịp thời những hạn chế, làm chuyển biến mạnh mẽ về nội dung, phương pháp, chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng, đưa phong trào phát triển thực chất, bền vững.

Hướng các hoạt động thi đua vào xây dựng Ban CHQS Cụm Khối Đảng, Đoàn thể và lực lượng  tự vệ vững mạnh; nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ tự vệ có ý chí, niềm tin, bản lĩnh chính trị vững vàng, đấu tranh có hiệu quả với  âm mưu thủ đoạn “ Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; chủ động phòng, chống “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ vững chắc, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 12 của Đảng và Nghị quyết Đảng ủy các cấp về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2017.

Thanh Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN