Kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam nhiều hoạt động thi đua sôi nổi thiết thực!

27/07/2015 - 02:57


Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho CNLĐ

Đa dạng các hình thức thi đua
Theo Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương Nguyễn Thiện Phước: “Kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam là dịp để CNVCLĐ ôn lại truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn qua 86 năm xây dựng và phát triển; làm cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ nhận thức sâu sắc và tự hào về truyền thống tốt đẹp, về vai trò, vị trí của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Từ đó xác định rõ hơn trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công đoàn, CNVCLĐ trong việc xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh”.
Từ ý nghĩa đó, LĐLĐ tỉnh Bình Dương đã có văn bản hướng dẫn các cấp công đoàn trong tỉnh tổ chức các hoạt động kỷ niệm. Trong đó chú trọng công tác tuyên truyền về sự ra đời; vị trí, vai trò và sự trưởng thành của tổ chức Công đoàn và giai cấp công nhân Việt Nam trong đó có đội ngũ công nhân, tổ chức Công đoàn Bình Dương; những đóng góp to lớn của Công đoàn và giai cấp công nhân Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, nhất là trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế. Những quan điểm, chủ trương của Đảng về vị trí, vai trò, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước. Tổ chức tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp, tuyên truyền và nhân rộng các mô hình, điển hình, nhân tố mới trong phong trào công nhân, viên chức, lao động...”
Một trong những nội dung quan trọng đó là việc tiếp tục phát động các phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, cơ quan đơn vị văn hóa; các phong trào thi đua theo ngành, nghề... gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của cơ quan, doanh nghiệp, ngành, địa phương”.
Cùng với đó, các cấp công đoàn tỉnh cũng phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ X nhiệm kỳ (2015 – 2020). Các cấp công đoàn tỉnh vận động đoàn viên, CNVCLĐ thi đua bằng các việc làm cụ thể, thiết thực gắn với chủ đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”;
Nhiều hoạt động chăm lo cho NLĐ
Theo văn bản hướng dẫn của LĐLĐ tỉnh, các cấp công đoàn tỉnh Bình Dương sẽ tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thức để chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho ĐVCĐ, CNLĐ.
“Các CĐCS cần tiếp tục đề xuất, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền, NSDLĐ các giải pháp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho ĐVCĐ, NLĐ; tạo điều kiện cho tổ chức công đoàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ. Chủ động đẩy mạnh các hoạt động xã hội của tổ chức công đoàn như thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, CNLĐ bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Bên cạnh đó CĐCS cần phối hợp tổ chức các hoạt động đối thoại tại nơi làm việc; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia, tổ chức hoạt động chào mừng, giao lưu, hội thi, hội diễn...”, ông Phước nhấn mạnh.
Cùng với các hoạt động này, LĐLĐ tỉnh cũng sẽ tập trung đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS, trong đó tập trung thành lập CĐCS ở những doanh nghiệp có từ 20 lao động trở lên.
Cũng theo ông Phước: “Các hoạt động kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam cần thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, đồng bộ ở các cấp, hướng về cơ sở, người lao động với các hình thức phong phú, đa dạng; gắn với việc tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ X nhiệm kỳ (2015 – 2020), chú trọng phát động phong trào thi đua, đồng hành cùng doanh nghiệp, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của cơ quan, doanh nghiệp, ngành, địa phương.”

Nguyễn Hoàng
 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN