Làm thế nào để tăng năng suất lao động Việt Nam?

26/08/2015 - 02:22


Học lý thuyết phải song song với thực hành
 

Nguyên nhân do đâu?
Vì không thể đo lường năng suất LĐ của những LĐ thuộc các ngành nghề khác nhau tạo ra những sản phẩm và dịch vụ khác nhau, nên ILO sử dụng một đại lượng chung, đó là giá trị GDP ròng, hoặc giá trị gia tăng (đo bằng đơn vị tiền tệ), tạo ra trong một giờ LĐ.  Có thể nói một cách khái quát rằng năng suất LĐ tỷ lệ thuận với tổng GDP của cả nền kinh tế và tỷ lệ nghịch với tổng số giờ LĐ tiêu tốn trong cả nền kinh tế để làm ra từng đó GDP.
Với cách tính nêu trên, năng suất LĐ của Việt Nam quá thấp so với những nước phát triển như Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia và Thái Lan… là do các nước đó có GDP bình quân đầu người cao hơn nhiều so với Việt Nam.
Một nguyên nhân khác làm cho năng suất LĐ Việt Nam thấp là do Việt Nam có tỷ lệ LĐ làm trong nông nghiệp quá lớn (47% tổng LĐ xã hội), trong khi nông nghiệp là ngành có tốc độ tăng giá trị gia tăng thấp so với công nghiệp, dịch vụ. Trong khi tỷ lệ LĐ làm trong nông nghiệp ở Thái Lan chỉ còn 39%, Indonesia còn 35%, Trung Quốc còn 34%, Philippines 32%, Malaysia 11%, Hàn Quốc 6,5%, Singapore chỉ còn 1%.
Nhiều chuyên gia cho rằng nguyên nhân năng suất LĐ ở Việt Nam thấp là do chưa được đào tạo phù hợp với yêu cầu của DN, thể lực kém, kỹ năng yếu, kỹ thuật và công nghệ sản xuất thấp...
Nguyên nhân mang tầm vĩ mô là do nền kinh tế, do công nghiệp hỗ trợ kém phát triển, thể chế kinh tế thị trường chưa hoàn thiện, hiệu quả sản xuất kinh doanh của DN nhà nước còn thấp...
Làm thế nào để tăng năng suất LĐ?
Theo chuyên gia ILO, để cải thiện năng suất LĐ thì phải khắc phục những mặt yếu kém về nhân lực, tăng cường thể chất, kỹ năng và trình độ LĐ, áp dụng kỹ thuật và công nghệ sản xuất tiên tiến. Tăng tốc độ tăng trưởng GDP sẽ làm cho năng suất LĐ tăng. Muốn tăng GDP thì phải tăng nguồn vốn đầu tư khi Việt Nam đang rất thiếu vốn. Những việc mà Việt Nam đang làm như tái cơ cấu nền kinh tế, cổ phần hóa DN nhà nước, thúc đẩy kinh tế tư nhân, thu hút vốn đầu tư FDI, tăng cường hòa nhập với nền kinh tế thế giới… đều nhằm giải bài toán thiếu vốn. Cần phải có vốn để mua máy móc, tự động hóa. Nâng cao trình độ của NLĐ để họ sử dụng và làm chủ được công nghệ mới, thiết bị mới, tổ chức được sản xuất hiệu quả.
Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, để nâng cao năng suất LĐ, phải đẩy mạnh tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển hài hòa giữa các ngành, vùng. Khuyến khích mạnh các ngành kinh tế có công nghệ, giá trị gia tăng cao, tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.
Một số giải pháp đã được Chính phủ tập trung như tái cơ cấu nông nghiệp. Tăng nhanh các sản phẩm nông nghiệp có lợi thế, có giá trị gia tăng và sức cạnh tranh cao. Thu hút mạnh DN đầu tư vào nông thôn để chuyển LĐ nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ, thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao năng suất LĐ nông nghiệp. Phát triển các hình thức hợp tác liên kết đa dạng, phù hợp, hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm. Hiện đại hóa công nghệ, cơ khí hóa, tự động hóa, tin học hóa. Giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm. Đẩy nhanh tái cơ cấu để nâng cao hiệu quả hoạt động DN nhà nước.
Thiết nghĩ, giải quyết vấn đề thiếu vốn, tái cơ cấu nền kinh tế... là việc ở tầm vĩ mô. Đối với NLĐ, điều cần suy nghĩ và thực hiện là phải tự nâng cao tay nghề, trình độ, kỹ năng làm việc của mình. NLĐ dù ở cấp độ nào cũng phải nghĩ đến khả năng làm việc thực tế sau này, mình phù hợp làm việc gì, cần kỹ năng và kiến thức gì….Nhà trường cần có trách nhiệm với học sinh- học viên- sinh viên trong định hướng nghề nghiệp, giáo dục gắn liền với thực tế xã hội, đào tạo phù hợp nhu cầu DN, dạy lý thuyết phải song song với thực hành…

Tấn Mân
 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN