Lao động Bình Dương: Tiếng nói của tổ chức Công đoàn và CNVCLĐ

26/06/2015 - 09:49

Bạn đồng hành của CNLĐ
Báo chí là lực lượng đi đầu, vũ khí sắc bén trong công tác chính trị-tư tưởng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”. Xác định rõ đối tượng độc giả của mình, những năm qua, Tạp chí Lao động Bình Dương đã tăng cường nhiều nội dung bài viết liên quan đến công tác công đoàn, những vấn đề nóng nhằm mang đến nhiều thông tin bổ ích cho CĐCS và bạn đọc.
Anh Hỷ Gia Long, Chủ tịch công đoàn công ty TNHH Chen Tai (VN) bày tỏ: “Tôi luôn đón đọc Lao động Bình Dương, bởi tạp chí đã thực sự là cầu nối truyền tải kịp thời tiếng nói, định hướng thông tin của Đảng, của các cấp công đoàn đến với đội ngũ cán bộ công đoàn, đoàn viên cơ sở chúng tôi. Từ lâu, chúng tôi đã coi Tạp chí là cẩm nang, nguồn tư liệu tốt không thể thiếu để tham khảo định hướng cho hoạt động công đoàn của mình. Tôi thấy nhiều bài viết trên Tạp chí gần đây như có “làn gió mới”, có sự đổi mới về nội dung, xây dựng được thêm những chuyên mục có tính hấp dẫn và có tính vấn đề, đề cập toàn diện hơn đến các lĩnh vực của công tác tư tưởng trong đời sống”.
Công tác tuyên truyền kịp thời đã góp phần định hướng dư luận, củng cố niềm tin của cán bộ. Không chỉ phản ánh sinh động những vấn đề thực tiễn cuộc sống, tạp chí còn đẩy mạnh đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội, cổ vũ cho cái đúng, cái tốt, cái đẹp rồi phê phán, đẩy lùi những cái xấu; lên án cái ác...  Đặc biệt, đội ngũ cán bộ, phóng viên luôn nhiệt tình, là nơi định hướng dư luận xã hội nên phóng viên không sợ khó, sợ khổ đấu tranh không khoan nhượng đối với mọi hành động gây bất lợi cho đất nước...
Ông Lê Công Hiếu, Thư ký Chi hội Nhà báo Tạp chí Lao động cho biết: “Tạp chí đã thực hiện các yêu cầu đổi mới các trang chuyên mục, chuyên đề nhằm đáp ứng nhu cầu của bạn đọc, trên cơ sở “Đa dạng, phong phú, mới lạ”. Không chỉ đáp ứng yêu cầu mang tính giáo dục nhận thức chính trị, tuyên truyền chính sách pháp luật, trao đổi kinh nghiệm hoạt động công đoàn, giải đáp những thắc mắc và bức xúc của NLĐ mà còn cải tiến, cũng như tăng cường các chuyên mục nhằm mở rộng kiến thức và phong phú hóa đời sống tinh thần cho đông đảo bạn đọc là cán bộ, đoàn viên công đoàn và CNVCLĐ trong tỉnh”.
Phối hợp tuyên truyền chặt chẽ, kịp thời và hiệu quả
Thời gian qua, Lao động Bình Dương đã có sự phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, công đoàn các cấp trong công tác tuyên truyền, phản ánh đầy đủ những mong muốn, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ công đoàn. Bám sát tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ của cơ quan báo chí theo giấy phép hoạt động đã được cấp. Chấp hành nghiêm chỉnh luật Báo chí và các quy định pháp luật liên quan, không xa rời tôn chỉ mục đích, không chạy theo xu hướng thương mại hóa báo chí, không chạy theo thị hiếu tầm thường. Tạp chí đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là Luật Công đoàn, Luật Lao động, Luật Giao thông đường bộ đến CNVCLĐ.
Năm 2014, Tạp chí tiếp tục thực hiện chuyên trang “Quan hệ lao động” nhằm góp phần hạn chế TCLĐTT, đình công, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp. Đồng thời tích cực tuyên truyền về ý nghĩa các ngày lễ trọng đại của đất nước, qua đó giáo dục lòng yêu nước, động viên tinh thần thi đua lao động sáng tạo trong CNVCLĐ. Mạnh dạn phê phán những bất cập trong công tác quản lý, trong việc chăm lo đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ. Tích cực phát hiện, giới thiệu các gương người tốt việc tốt, gương điển hình trong lao động sản xuất, trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, đơn vị và khu dân cư, phản ánh kịp thời tâm tư tình cảm, những đòi hỏi chính đáng của NLĐ. Đồng thời, Lao động Bình Dương còn thường xuyên có các trang về văn hóa, văn nghệ, TDTT, giải đáp pháp luật, an ninh trật tự nhằm nâng cao kiến thức đời sống, vật chất tinh thần cho CNVCLĐ.
Song song đó, Tạp chí luôn chú trọng bồi dưỡng về chuyên môn, chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, phóng viên cơ quan. Tuy nhiên, Ban Biên tập Tạp chí Lao động Bình Dương, đội ngũ cán bộ của Tạp chí cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, luôn trăn trở làm thế nào để tăng thêm tính hấp dẫn, tính thuyết phục, tính chiến đấu... Làm thế nào để Tạp chí phản ánh được hơi thở của cuộc sống, gắn kết sinh động với thực tiễn, có thêm nhiều CTV, nhiều bạn đọc... đồng thời, trở thành “cẩm nang” - người bạn đồng hành của những cán bộ đoàn viên và CNVCLĐ ở cơ sở... đó chính là mục tiêu và phương hướng mà Ban biên tập tạp chí đặt ra cho những năm sau đó.
Ông Lê Việt Quân, Tổng Biên tập cho biết: “Năm 2014, Tạp chí Lao động Bình Dương đã phát hành được 39 số (trong đó có 6 số ghép và 1 số xuân), với tổng số lượng gần 140.000 cuốn. Tạp chí đã có bước phát triển đáng kể trên các mặt. Số lượng phát hành ổn định, bình quân khoảng 3.500 bản/kỳ; phát hành đến CĐCS thuộc khối đơn vị hành chính sự nghiệp và hầu hết CĐCS khối doanh nghiệp quốc doanh và ngoài quốc doanh. Lao động Bình Dương đã không ngừng cải tiến nội dung, hình thức ngày càng đa dạng, phong phú bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, của ngành, phản ánh được những nhu cầu, bức xúc của CNVCLĐ, là cầu nối giữa CNVCLĐ với Đảng, Nhà nước và các cấp công đoàn”.

CÔNG ĐOÀN

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN