Lấy kinh tế làm đòn bẩy xây dựng nông thôn mới

18/09/2014 - 01:55

Góc nhìn từ huyện Bến Cát

Đại diện Phòng Kinh tế huyện Bến Cát, ông Trần Hùng Sơn cho biết: Bến Cát xác định lấy kinh tế làm đòn bẩy phát triển NTM. Đến năm 2015, huyện Bến Cát sẽ có 6/14 xã đạt chuẩn NTM. Có 14/14 xã hoàn thành Đề án quy hoạch NTM. Đến năm 2020, 100% số xã của huyện đạt chuẩn NTM, thu nhập của người dân sẽ tăng gấp 2,5 lần so với hiện nay.

Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp của huyện hiện nay còn nhiều khó khăn như: Sản xuất thiếu tính ổn định và liên tục do nông dân thiếu tính chủ động từ khâu tiếp liệu đầu vào, khâu tổ chức, quản lý sản xuất, khâu tiêu thụ sản phẩm... Quy mô sản xuất thường nhỏ và thiếu tính hợp tác, không đáp ứng được khối lượng sản phẩm lớn theo các đơn đặt hàng…dẫn đến kết quả là thu nhập của nông dân thấp.


Nông nghiệp cần phải cơ giới hóa

Để khắc phục khó khăn trên, Bến Cát đang củng cố và phát triển làm ăn tập thể, liên kết liên doanh với các hợp tác xã, các trang trại, các tổ hợp tác…nhằm tạo lợi thế về quy mô, dễ dàng áp dụng cơ giới hóa nông nghiệp, hướng đến sản xuất hàng hóa tập trung. Các mô hình làm ăn qui mô cũng sẽ tăng khả năng cạnh tranh, tăng tính chủ động của những người sản xuất nhỏ trong khâu sản xuất- kinh doanh, xây dựng mối liên kết 4 nhà (nhà nông, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học và Nhà nước).

Để xây dựng mô hình làm ăn qui mô lớn, huyện Bến Cát đã tăng cường công tác đào tạo và chuyển giao tiến bộ KHKT trong sản xuất, trong quản lý nhằm đáp ứng nhu cầu công việc khi phát triển mô hình làm ăn này. Bến Cát đang khuyến khích xây dựng các cơ sở chế biến nông sản giúp đa dạng và nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao giá trị thương mại. Các cơ sở chế biến cũng giúp người dân nông thôn có việc làm tại chỗ, hạn chế lao động nhàn rỗi...Vấn đề tiêu thụ ổn định rất quan trọng. Do vậy, Bến Cát đang xây dựng các kênh cung ứng nguyên liệu đầu vào (phân bón, thuốc bảo vệ thực vật... song song các kênh tiêu thụ sản phẩm cho nông sản... Mục tiêu là giảm thiểu trung gian bằng cách ký các hợp đồng bao tiêu trọn gói giữa nông dân và doanh nghiệp.

Xây dựng NTM để nâng cao đời sống người dân

Tại “Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM (2011- 2013)” tổ chức cuối tháng 6/2014, Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh Bình Dương đã công bố, toàn tỉnh có 4 xã đạt chuẩn 19/19 tiêu chí NTM là: Xã An Sơn (TX Thuận An), xã Bạch Đằng (TX Tân Uyên), xã Thanh An (huyện Dầu Tiếng) và xã Chánh Phú Hòa (TX Bến Cát). Có 11 xã đạt chuẩn từ 14-18 tiêu chí; 29 xã đạt chuẩn từ 9-13 tiêu chí; 05 xã đạt chuẩn từ 5-8 tiêu chí; không có xã nào dưới 5 tiêu chí.

Toàn tỉnh đã huy động nguồn lực để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM  trên 3.100 tỷ đồng. Trong đó vốn ngân sách trên 1.995 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp trên 482 tỷ đồng. Nguồn vốn huy động 312 tỷ đồng và vốn do dân đóng góp hơn 208 tỷ đồng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Nam nhắc nhở: Mục đích cao nhất là phát triển kinh tế, nâng cao mức sống mọi mặt của nhân dân, các địa phương cần chú trọng huy động mọi nguồn lực vào phát triển NTM. Song song với nguồn vốn của Nhà nước, vốn huy động từ doanh nghiệp, vốn từ các tổ chức khác cũng như của dân đóng góp. Cần biết lồng ghép các chương trình, dự án khác trên địa bàn vào với Chương trình xây dựng NTM.

Tại buổi làm việc giữa UBND tỉnh Bình Dương với thị xã Bến Cát đầu tháng 8/2014. Sau khi nghe kiến nghị của đại diện thị xã về việc đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa– thể thao trên địa bàn còn hạn chế, cơ sở vật chất xuống cấp, trang thiết bị còn thiếu…Ông Võ Văn Minh, Phó chủ tịch UBND tỉnh BD phát biểu: Tỉnh sẽ quan tâm ưu tiên bố trí vốn đầu tư xây dựng cơ bản để đầu tư xây dựng các công trình văn hóa thể thao cơ sở.  Thị xã Bến Cát cần xây dựng các giải pháp sử dụng có hiệu quả các thiết chế hiện có, đầu tư mới một cách thiết thực nhằm phục vụ đời sống văn hóa, rèn luyện sức khỏe cho nhân dân. Chú ý huy động nguồn lực xã hội, tổ chức đội ngũ cán bộ văn hóa thể thao phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Hoàng Lan

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN