LĐLĐ Bình Dương: Hội nghị tập huấn công tác Nữ công – Tuyên giáo năm 2020 

30/10/2020 - 08:17

(LĐBD) - Sáng 29-10, tại Trung tâm văn hóa lao động tỉnh, LĐLĐ tỉnh Bình Dương tiến hành tổ chức tập huấn, bồi dưỡng công tác Tuyên giáo- nữ công năm 2020.

Tham dự hội nghị có bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân, PCT LĐLĐ tỉnh cùng cán bộ chuyên trách công đoàn tỉnh; chủ tịch, phó chủ tịch, trưởng, phó Ban Nữ công quần chúng, chuyên viên LĐLĐ các huyện, thị, thành phố, Công đoàn ngành trong tỉnh.

Nội dung tập huấn gồm: Một số vấn đề cơ bản của tổ chức Công đoàn Việt Nam; công tác tuyên truyền, vận động công đoàn giai đoạn 2018 – 2023; nội dung, phương pháp vận động nữ công nhân, viên chức, lao động của Ban Nữ công quần chúng CĐCS. Triển khai những vấn đề liên quan đến không gian mạng và giải pháp thực hiện hiệu quả việc thông tin, tuyên truyền trên không gian mạng; Một số định hướng trong công tác tuyên truyền thời gian tới.

Toàn cảnh hội nghị

Các cán bộ tham gia hội nghị

Hội nghị tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ công đoàn, đặc biệt là cán bộ làm công tác tuyên giáo, nữ công về những chủ trương, đường lối của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

 

Tuệ Nhi

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN