LĐLĐ Bình Dương và Cục thuế Bình Dương ký kết quy chế phối hợp công tác

18/03/2015 - 09:55

Vừa qua, LĐLĐ Bình Dương và Cục thuế Bình Dương đã tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp công tác. Tham dự có Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương Lê Thành Nhơn, Cục trưởng Cục thuế Bình Dương Lê Văn Trang và các Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, lãnh đạo LĐLĐ huyện, thị, thành phố, CĐ KCN, CĐ ngành; các đồng chí Chi Cục trưởng Chi Cục thuế huyện, thị, thành phố và và đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của hai bên.
Quy chế phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh và Cục thuế Bình Dương nhằm tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, nâng cao hiệu quả và thực hiện tốt về công tác tuyên truyền, phổ biến thực hiện quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về công đoàn, hỗ trợ cung cấp thông tin thực hiện thu kinh phí công đoàn. Theo đó, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị, LĐLĐ tỉnh và Cục thuế tỉnh có trách nhiệm phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến, thanh- kiểm tra đóng kinh phí CĐ trong các đơn vị. Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế thành lập hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập hoạt động theo Luật hợp tác xã; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có liên quan đến tổ chức và hoạt động CĐ; văn phòng điều hành của phía nước ngoài trong hợp đồng
LĐLĐ Bình Dương và Cục thuế Bình Dương ký kết quy chế phối hợp công táchợp tác kinh doanh tại Việt Nam có sử dụng lao động là người Việt Nam; tổ chức khác có sử dụng lao động theo quy định của pháp luật Việt Nam về lao động. Hai bên đã thảo luận, nhất trí cao về nội dung bản quy chế phối hợp công tác, trong đó sẽ đẩy mạnh phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến thực hiện pháp luật thuế và pháp luật CĐ; hỗ trợ cung cấp, trao đổi thông tin về đối tượng phải đóng kinh phí CĐ; phối hợp trong công tác kiểm tra, thanh tra đóng kinh phí CĐ.
Phát biểu tại lễ ký, Chủ tịch LĐLĐ BD Lê Thành Nhơn và Cục trưởng cục thuế Bình Dương Lê Văn Trang cho rằng, việc ký quy chế phối hợp công tác mới chỉ là bước đầu, vì vậy hệ thống hai bên phải nỗ lực phối hợp thực hiện thật tốt từ tỉnh đến địa bàn cơ sở để góp phần vào việc tuân thủ tốt pháp luật của các DN, trong đó có pháp luật thuế và luật CĐ ngày càng tốt hơn.

Nam Phong
 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN