LĐLĐ huyện Bắc Tân Uyên: Tập trung thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm

18/03/2015 - 02:12

LĐLĐ huyện Bắc Tân Uyên vừa tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn trong năm 2014. Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh BD Nguyễn Đình Khánh đã đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
LĐLĐ huyện Bắc Tân Uyên được thành lập theo Quyết định số 14/QĐ-LĐLĐ ngày 25/3/2014 của LĐLĐ tỉnh Bình Dương. Ngay sau khi thành lập, LĐLĐ huyện đã nỗ lực kiện toàn bộ máy tổ chức và tập trung triển khai các hoạt động cụ thể. Tính đến nay LĐLĐ huyện đã có 71 CĐCS với trên 3.300 ĐVCĐ.
Trong năm, LĐLĐ huyện tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Luật Lao động, Luật Công đoàn đến ĐVCĐ, CNLĐ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ CĐCS được quan tâm thực hiện, LĐLĐ huyện đã chỉ đạo các CĐCS tập trung chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho ĐVCĐ, CNVCLĐ. Việc tổ chức các hoạt động phong trào chào mừng các ngày lễ lớn đã được tổ chức thực hiện sôi nổi; công tác huấn luyện đào tạo nghiệp vụ đã được cụ thể hóa, sát với cơ sở. Việc thu kinh phí, đoàn phí công đoàn và các hoạt động thi đua đều đạt chỉ tiêu LĐLĐ tỉnh giao. Công tác chỉ đạo tổ chức đại hội, hội nghị cấp cơ sở tiến tới đại hội cấp huyện được chuẩn bị kịp thời, đảm bảo về nội dung và hình thức...
Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tuy nhiên trong quá trình hoạt động, LĐLĐ huyện vẫn còn gặp không ít khó khăn. Để thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra trong năm 2015. Bên cạnh sự đoàn kết, quyết tâm của Ban chấp hành LĐLĐ huyện Bắc Tân Uyên, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương Nguyễn Đình Khánh đã lưu ý LĐLĐ huyện cần tập trung thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm đó là: “Giám sát việc thực hiện tiền lương cho NLĐ theo Nghị định 103 của Chính phủ; triển khai và chỉ đạo CĐCS phối hợp với NSDLĐ thực hiện tốt Nghị định 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ; đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, nâng cao trình độ kiến thức, hiểu biết pháp luật về Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH…đến CNLĐ; tập trung thực hiện 4 kế hoạch của LĐLĐ tỉnh Bình Dương để thực hiện 4 chương trình hành động của Tổng LĐLĐVN; thực hiện tốt việc thu kinh phí, đoàn phí công đoàn. Bên cạnh đó, LĐLĐ huyện Bắc Tân Uyên cần tiếp tục giới thiệu ĐVCĐ ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; tập trung chỉ đạo CĐCS tiến hành Đại hội công đoàn hết nhiệm kỳ”.
Nhân dịp này, LĐLĐ tỉnh BD cũng đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 4 cá nhân, LĐLĐ huyện Bắc Tân Uyên cũng đã tặng giấy khen cho 11 tập thể và gần 90 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và hoạt động công đoàn năm 2014.

Hoàng Trung
 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN