LĐLĐ huyện Bắc Tân Uyên: Thành lập mới 18 CĐCS khối cơ quan

12/06/2014 - 00:00

Chủ tịch LĐLĐ huyện Bắc Tân Uyên Bồ Quốc Khánh cho biết: “Trong thời gian tới, Ban chấp hành LĐLĐ huyện bám sát các nhiệm vụ do LĐLĐ tỉnh đề ra, chúng tôi sẽ triển khai kế hoạch hoạt động đến cơ sở, trong đó tập trung tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ hoạt động công đoàn cho cán bộ CĐCS, đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS, chú trọng tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho NLĐ…phấn đấu cuối năm các CĐCS khối cơ quan huyện đều xếp loại CĐCS vững mạnh”. Hoàng Văn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN