LĐLĐ huyện Bàu Bàng: Luôn chú trọng công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống NLĐ

25/10/2015 - 10:46

Bám sát nhiệm vụ tuyên truyền
Bàu Bàng được biết đến là một huyện mới với chủ trương luôn quan tâm, khuyến khích và tạo điều kiện tốt nhất cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Tính đến nay huyện đã thu hút được trên 256 dự án đầu tư trong và ngoài nước đầu tư. Cũng chính vì thế lực lượng CNLĐ ở khu công nghiệp Bàu Bàng đã không ngừng tăng nhanh về số lượng.
Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền và chăm lo đời sống cho CNLĐ, LĐLĐ huyện đã thường xuyên quan tâm cũng như chỉ đạo các cấp công đoàn bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, phối hợp với chính quyền, người sử dụng lao động (NSDLĐ) thường xuyên tuyên truyền, phổ biến cho đội ngũ CNVC- LĐ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, đặc biệt là triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6, BCH T.W Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/05/2011 của Bộ chính trị gắn với Nghị quyết 4 khóa XI, qua đó đã giúp đội ngũ CNVC- LĐ nâng cao nhận thức chính trị, ý thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từ đó ra sức thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tu dưỡng đạo đức, lối sống, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn ở cơ quan, đơn vị.
Quan tâm chăm lo tốt đời sống NLĐ
Trong nhiệm kỳ qua LĐLĐ huyện đã tổ chức nhiều hoạt động phong trào như: Hội thao “Cán bộ, đoàn viên công đoàn”; Hội thi “Giai điệu trái tim”; Hội thi “Người đàn ông trổ tài”; phối hợp với công đoàn ngành Giáo dục tổ chức thành công hội thi “Tiếng hát người giáo viên viên nhân dân”. Kết quả đã thu hút trên 1000 CNVCLĐ tham gia hưởng ứng. Riêng các CĐCS đã tổ chức cho trên 750 lượt đoàn viên tham gia thông qua các hoạt động VHVN-TDTT.
Phối hợp với huyện đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ và các đơn vị liên quan xây dựng mô hình “Khu nhà trọ công nhân” đến nay có 246 nhà trọ và 84 câu lạc bộ công nhân với hơn 756 hội viên là CNLĐ. Thông qua đó, phối hợp tốt với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CNLĐ nhà trọ, đồng thời nắm bắt tình hình tư tưởng CNLĐ, kịp thời phối hợp với các đơn vị giải quyết những bức xúc của CNLĐ, góp phần hạn chế tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể xảy ra.
Các CĐCS thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tạo sân chơi bổ ích, thiết thực, giúp đoàn viên công đoàn rèn luyện thể chất, góp phần nâng cao đời sống tinh thần. Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn được quan tâm.
Với mục tiêu “Phát triển giai cấp công nhân cả về số lượng, chất lượng; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ quyền lợi, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động”, trong thời gian tới LĐLĐ huyện tiếp tục phát huy đổi mới các nội dung, phương thức hoạt động, tích cực vận động đội ngũ CNVC- LĐ thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Kịp thời củng cố tổ chức, chăm lo đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, phát huy vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

LAO ĐỘNG

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN