LĐLĐ huyện Phú Giáo:Nhiều thành quả trong hoạt động công đoàn

06/01/2015 - 09:24

Hướng về cơ sở
Theo Chủ tịch LĐLĐ huyện Phú Giáo Nguyễn Thị Nga, từ đầu năm đến nay Ban chấp hành LĐLĐ huyện không ngừng đổi mới nội dung phương thức hoạt động. Trong đó mục tiêu vẫn là hướng về cơ sở, tham gia xây dựng pháp luật, chính sách có liên quan trực tiếp đến CNVCLĐ và đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, CNVCLĐ. Chính vì vậy nên ngay từ đầu năm, LĐLĐ huyện đã phối hợp với UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị CBCC, hội nghị NLĐ. Qua đó đã góp phần tháo gỡ khó khăn, tìm biện pháp đẩy mạnh SXKD, xây dựng nội quy, quy chế làm việc của cơ quan và bổ sung thỏa ước lao động tập thể, cam kết thi đua thực hiện và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ kinh tế- xã hội của đơn vị. Ban Thường vụ LĐLĐ huyện cũng đã phối hợp cùng các phòng, ban chức năng của huyện tổ chức kiểm tra khảo sát 59 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn về thực hiện Luật Lao động. Qua kiểm tra đã kịp thời hướng dẫn những DN thực hiện chưa đúng các chế độ chính sách cho NLĐ về chế độ tiền lương, BHXH, BHYT...và vận động các doanh nghiệp thành lập tổ chức CĐCS. Qua đó 430 trường hợp được tăng lương, 32 CNLĐ được truy lương, thêm 175 CNLĐ được tham gia BHXH...Đặc biệt phối hợp với Phòng LĐTB và XH huyện thu hồi nợ BHXH, giải quyết chế độ về BHXH cho 34 CNLĐ Cty Tường Khanh. Cùng với đó, CĐ huyện duy trì quỹ xoay vòng với tổng số tiền trên 1,4 tỷ đồng cho 260 lượt đoàn viên vay vốn, bảo lãnh cho 360 lượt đoàn viên vay tín chấp với tổng số tiền gần 8 tỷ đồng, góp phần giúp đoàn viên, CNVCLĐ giảm bớt khó khăn, phát triển kinh kế gia đình... Với nguồn vốn vay này trong năm các hộ gia đình được vay vốn đã thu lợi trên 2 tỷ đồng. Trao 237 suất quà cho con em CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá tiền và quà trên 52 triệu đồng. Trong đó có học bổng của Cty P&G VN, LĐLĐ huyện và CĐCS.
Phong trào thi đua phong phú
Nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong mỗi vị trí, công việc, các cấp công đoàn huyện đã động viên cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, khắc phục khó khăn, phát huy nội lực, năng động sáng tạo trong sản xuất và công tác góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác công đoàn năm 2014. Các nội dung thi đua phong phú, đa dạng, sát tình hình của các đơn vị, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phát triển và nâng cao hiệu quả các phong trào hiện có như: “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Đồng thời đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng việc làm và hành động cụ thể. Đối với khối cơ quan hành chính sự nghiệp thì: Vận động CNVCLĐ phát huy dân chủ, thi đua đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, gắn với cuộc vận động xây dựng: “Người cán bộ, công chức viên chức trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu”; mỗi cán bộ công chức thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Với CĐ khối doanh nghiệp, phối hợp với chính quyền chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo việc làm, đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, CNLĐ, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong sản xuất- kinh doanh, ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, nâng cao công suất máy móc, thiết bị, giảm chi phí sản xuất, động viên cán bộ, CNLĐ tham gia tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, ổn định việc làm, đời sống, tăng thu nhập cho NLĐ. Với những kết quả đạt được cũng như những tồn tại trong năm 2014, LĐLĐ huyện Phú Giáo đã đề ra 7 nhiệm vụ cho phương hướng hoạt động trong năm 2015. Theo đó, LĐLĐ huyện sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục CNVCLĐ góp phần vào công cuộc xây dựng giai cấp CN thời kỳ CNH- HĐH đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ. Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức và đội ngũ cán bộ CĐ; trong đó đạt 100% CĐCS vững mạnh, 100% cán bộ CĐ được tham gia các lớp tập huấn về nghiệp vụ CĐ…; chủ động và phối hợp kiểm tra, giám sát thực hiện pháp luật và các chế độ chính sách có liên quan đến CNVCLĐ; trong đó phấn đấu 88% CNLĐ ở các DN có tổ chức CĐ được ký kết hợp đồng lao động, có trên 80% DN xây dựng được TƯLĐTT...
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương Nguyễn Thiện Phước biểu dương những nỗ lực và thành tích mà các cấp CĐ huyện Phú Giáo đã đạt được trong năm 2014, đồng thời chỉ đạo các cấp CĐ huyện tiếp tục làm tốt hơn công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CNVCLĐ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú để chuyển tải tới CNVCLĐ, ĐVCĐ về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tổ chức công đoàn…Đồng thời, Phó Chủ tịch cũng đề nghị LĐLĐ huyện tập trung hoàn thành tốt những công việc để tiến tới Đại hội CĐ huyện Phú Giáo lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015- 2020.

Nam Khánh

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN