LĐLĐ huyện Phú Giáo: Tập huấn công tác tổ chức Ðại hội công đoàn cơ sở

08/09/2014 - 09:04

Lớp tập huấn triển khai đến đội ngũ cán bộ CĐCS một số nội dung như số lượng phân bổ đại biểu dự Đại hội Công đoàn huyện. Lịch duyệt văn kiện tổ chức Đại hội CĐCS. Hướng dẫn đóng góp văn kiện Đại hội đại biểu công đoàn các cấp. Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn huyện nhiệm kỳ 4. Hướng dẫn xây dựng văn kiện... Đồng thời thông qua dự thảo báo cáo hoạt động công đoàn huyện nhiệm kỳ 3 (2010 – 2015).

Theo kế hoạch, Đại hội CĐCS huyện Phú Giáo sẽ bắt đầu được tổ chức từ tháng 9 và kết thúc vào tháng 12/2014; riêng Công đoàn ngành Giáo dục kết thúc vào tháng 1/2015. Đại hội Đại biểu Công đoàn huyện Phú Giáo sẽ diễn ra trong 2 ngày 19 và 20/3/2015. Được biết hiện nay toàn huyện Phú Giáo có 84 CĐCS trực thuộc LĐLĐ huyện; trong đó có 24 công đoàn khối cơ quan huyện, 34 công đoàn giáo dục, 11 CĐCS xã – thị trấn, 1 công đoàn doanh nghiệp Nhà nước và 14 công đoàn doanh nghiệp ngoài quốc doanh, với 3.147 ĐVCĐ đang sinh hoạt tại các công đoàn.

HOÀI PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN