LĐLĐ huyện Phú Giáo: Thành lập mới 3 CĐCS khối doanh nghiệp

06/01/2015 - 09:05

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS, trong năm 2014, LĐLĐ huyện Phú Giáo phối hợp với lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện tổ chức thành lập và ra mắt 3 CĐCS khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh gồm CĐCS Công ty TNHH Đại Bắc Âu; CĐCS Văn phòng Công chức Phú Giáo; CĐCS Công ty TNHH gạch Tuynel Liên hiệp Đồng Nai và đã phát triển được 52 đoàn viên công đoàn khối doanh nghiệp, đạt 104%.
Ngoài ra, các CĐCS khối hành chính, sự nghiệp cũng đã phát triển được 144 công đoàn viên mới. Như vậy tính đến cuối năm 2014, toàn huyện Phú Giáo có 87 CĐCS trực thuộc, với 3.302 ĐVCĐ/3.398 CNVCLĐ, trong đó có 34 công đoàn giáo dục, 23 công đoàn khối cơ quan huyện, 11 công đoàn xã – thị trấn, 2 công đoàn doanh nghiệp nhà nước, 17 công đoàn doanh nghiệp ngoài quốc doanh…

HOÀI PHƯƠNG
 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN