LĐLĐ Thành phố Thủ Dầu Một: Nhiều gương điển hình tiên tiến từ phong trào thi đua

22/05/2015 - 02:56


Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương Trương Thị Bích Hạnh
trao giấy biểu dương cho các tập thể và cá nhân

Đánh giá lại những kết quả đạt được từ phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một thời gian qua, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Thủ Dầu Một Nguyễn Thị Gái cho biết: “Phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo khối CNVCLĐ do LĐLĐ thành phố phối hợp phát động đã gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của thành phố, kết hợp với công tác tuyên truyền, phát huy truyền thống cách mạng, dấy lên được các phong trào hành động cách mạng thiết thực trên tất cả các lĩnh vực hoạt động, thu hút các ngành, các cơ quan đơn vị. CNVCLĐ đã phát huy tính năng động sáng tạo, từng bước tháo gỡ khó khăn, phát huy sáng kiến, phấn đấu hoàn thành kế hoạch được giao. Tạo cho phong trào thi đua khối CNVCLĐ có bước phát triển đạt kết quả tốt”.
Từ phong trào thi đua này, trên nhiều lĩnh vực đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến. Cụ thể trên lĩnh vực Giáo dục đã có 590 đề tài sáng kiến kinh nghiệm được ứng dụng vào công tác quản lý, giảng dạy. Trong 5 năm qua đã có 7.039 lượt nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” các cấp. Các phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, tương thân tương ái… đã trở thành hoạt động xã hội từ thiện rộng khắp với sự tham gia tích cực và nhiệt tình của ĐVCĐ, CNVCLĐ thành phố. Phong trào thi đua xây dựng CĐCS vững mạnh được các cấp công đoàn thành phố quan tâm, số lượng CĐCS vững mạnh hàng năm đều tăng…`
Mặc dù đã được những kết quả quan trọng, tuy nhiên theo bà Nguyễn Thị Gái: “Ở một số đơn vị, phong trào thi đua còn mang tính hình thức, chưa đi vào chiều sâu. Công tác tổng kết và phát động phong trào chưa được duy trì thường xuyên và chưa đạt chất lượng… là những hạn chế trong phong trào thi đua thời gian qua trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một”.
Tại hội nghị tổng kết 5 năm phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, LĐLĐ thành phố Thủ Dầu Một tiếp tục phát động các phong trào thi đua trong thời gian tới với nhiều nội dung quan trọng. Bà Nguyễn Thị Gái khẳng định: “Thời gian tới, LĐLĐ thành phố sẽ tích cực đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng tập trung hướng về cơ sở, tổ chức phát động với các hình thức thi đua đa dạng, phong phú, có tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực, triển khai có hiệu quả và tránh hình thức”.
Bên cạnh đó, LĐLĐ TP. Thủ Dầu Một cũng sẽ thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, sơ tổng kết các phong trào thi đua. Phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng những điển hình tiên tiến phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong đổi mới phương pháp tổ chức phong trào thi đua, bảo đảm thực hiện đồng bộ bốn khâu đó là “phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình”.

Nguyễn Hoàng
 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN