LĐLĐ thị xã Bến Cát: “Đổi mới, sáng tạo vì quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ”

01/06/2015 - 08:16


Ông Nguyễn Thanh Liêm

PV: Xin ông cho biết những nhiệm vụ trọng tâm mà nghị quyết đại hội LĐLĐ thị xã Bến Cát khóa IX, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra?
Ông Nguyễn Thanh Liêm:

Với mục tiêu hành động nhiệm kỳ IX là: “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo; vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; vì sự phát triển bền vững của thị xã Bến Cát”, chúng tôi sẽ đề ra một số giải pháp cụ thể như sau:
BCH LĐLĐ thị xã  khóa IX sẽ tập trung xây dựng quy chế, chương trình công tác cụ thể cho nhiệm kỳ và hàng năm, từng tháng, quý chỉ đạo cơ sở thực hiện đạt hiệu quả. Các cấp công đoàn nghiên cứu, vận dụng phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị mình, đề ra kế hoạch hoạt động thiết thực.
Thường xuyên đi sâu, đi sát cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động, lấy CNVCLĐ làm đối tượng vận động, nhất là khối ngoài Nhà nước. Tập trung tổ chức tuyên truyền để hình thành ban vận động thành lập CĐCS khối ngoài Nhà nước. Trên cơ sở đó nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, đời sống vật chất, tinh thần của CNVCLĐ và đề ra chương trình hoạt động cho phù hợp.
Thực hiện tốt việc đổi mới hoạt động trong hệ thống công đoàn, tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của BCH CĐCS, chất lượng sinh hoạt của các tổ công đoàn. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ cán bộ công đoàn gắn với hội thi “Cán bộ CĐCS giỏi” hàng năm, kịp thời củng cố tổ chức đối với những CĐCS hoạt động kém hiệu quả. Giảm các cuộc họp và các văn bản chưa thật sự cần thiết, đồng thời nâng cao chất lượng các văn bản, biểu mẫu để chỉ đạo và hướng dẫn theo hướng nhanh gọn, thiết thực.
Kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền và công đoàn cấp trên về những vấn đề liên quan đến CNVCLĐ và hoạt động công đoàn, phát huy vai trò sáng tạo, năng động của cán bộ công đoàn trong hoạt động.

Tăng cường công tác phối hợp với các ngành liên quan nhằm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Bộ Luật lao động, Luật Công đoàn, việc tham gia đóng BHXH – BHYT - BHTN, các chính sách, chế độ của người lao động, đặc biệt là người lao động khối ngoài Nhà nước, đảm bảo thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động theo quy định của pháp luật. Tham mưu cho Đảng phát triển đảng viên khối ngoài Nhà nước, tiến tới thành lập tổ chức Đảng trong các đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua trong CNVCLĐ phù hợp với đặc điểm tình hình. Tập trung vào những chỉ tiêu đã đề ra trên cơ sở 4 chương trình hành động của Tổng Liên đoàn. Kịp thời kiểm tra đánh giá sơ kết, tổng kết và động viên những tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu.
PV: Ông có thể đánh giá sơ bộ những thành tựu nổi bật đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước trong việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động?
Ông Nguyễn Thanh Liêm:

Trong nhiệm kỳ qua, BCH LĐLĐ thị xã Bến Cát chúng tôi đã bám sát Nghị quyết, mục tiêu, phương hướng, giải pháp do đại hội công đoàn thị xã lần thứ VIII đề ra.Thường xuyên cập nhật các chủ trương của Đảng, công đoàn cấp trên, tình hình thực tế của thị xã để xây dựng nhiệm vụ công tác trong từng thời điểm, coi trọng việc nghiên cứu tìm ra những giải pháp để thực hiện tốt nhất về hoạt động công đoàn.
Thời gian qua LĐLĐ thị xã đã thành lập được 92 CĐCS, phát triển 14.664 ĐVCĐ đạt 117,31%. Tính đến nay toàn thị xã có 181 CĐCS  và 24.699 ĐVCĐ/27.610 CNLĐ. Việc phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS khối ngoài Nhà nước đạt và vượt chỉ tiêu LĐLĐ tỉnh giao, tập trung hơn cho hoạt động của công đoàn khối ngoài Nhà nước và những CĐCS hoạt động kém chất lượng. Công tác giới thiệu phát triển Đảng trong khối HCSN đạt hiệu quả. Hoạt động nữ công có nhiều đổi mới về hình thức và nội dung. Công tác kiểm tra, giám sát của các cấp công đoàn được duy trì thực hiện thường xuyên và có chuyển biến tích cực. Các chỉ tiêu mà Nghị quyết đại hội công đoàn thị xã lần thứ VIII đề ra phần lớn đều đạt và vượt.
Công tác chỉ đạo của BCH ngày một kịp thời hơn, cùng cơ sở tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. Chính vì thế mà đa số các doanh nghiệp ngoài nhà nước đều thực hiện tốt các vấn đề về chế độ chính sách đối với người lao động, đời sống CNLĐ trên địa bàn cũng ngày một nâng cao.Qua 5 năm hoạt động, LĐLĐ thị xã Bến Cát đã khẳng định được vai trò của mình, góp phần tích cực trong việc xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh về mọi mặt, góp phần phát triển kinh tế, ổn định xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh.
PV: Vậy thưa ông, đâu là nguyên nhân quan trọng nhất để đạt được những thành tựu trên?
Ông Nguyễn Thanh Liêm:

Đạt được những kết quả nêu trên là nhờ có sự chỉ đạo, lãnh đạo sâu sát của BTV LĐLĐ tỉnh và BTV Thị Ủy Bến Cát; sự chỉ đạo, phối hợp hỗ trợ, tạo điều kiện của các Chi bộ, Đảng bộ cơ sở, các cấp chính quyền, người sử dụng lao động. Bên cạnh đó BCH LĐLĐ thị xã luôn đoàn kết nhất trí, cùng với quyết tâm cao của BCH các CĐCS và sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ CNVCLĐ, ĐVCĐ trong toàn thị xã. Trong chỉ đạo thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ từ đó các hoạt động đã đạt yêu cầu đề ra.
PV: Xin cảm ơn ông và chúc đại hội thành công tốt đẹp!

CÔNG ĐOÀN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN