LĐLĐ Thị xã Thuận An: Mọi hoạt động hướng về cơ sở 

11/08/2019 - 07:17

(LĐBD) - LĐLĐ tỉnh Bình Dương đề nghị: LĐLĐ Thị xã Thuận An tiếp tục chú trọng thành lập tổ chức công đoàn ở những DN nhỏ, có ít lao động

Ông Lê Văn Hiếu, Chủ tịch LĐLĐ TX Thuận An(bên phải) báo cáo hoạt động CĐ TX  trong thời gian qua

Ông Lê Văn Hiếu, Chủ tịch LĐLĐ TX Thuận An, cho biết: Hiện nay, LĐLĐ thị xã có 481 CĐCS với trên 68.000 đoàn viên.

Thực hiện Đề án tổng thể "Đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động Công đoàn tỉnh Bình Dương trong tình hình mới". LĐLĐ TX xây dựng thí điểm mô hình thành lập "Tổ chức và hoạt động công đoàn cơ sở theo nhóm doanh nghiệp". Thường xuyên đề ra những giải pháp nâng cao chất lượng trong từng hoạt động. Trong đó chú trọng mọi hoạt động đều hướng về cơ sở, lấy đoàn viên và CNVC-LĐ làm đối tượng vận động, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động. Từ đó, thiết thực chăm lo quyền lợi thiết thân cho đoàn viên và người lao động về đời sống, việc làm, thu nhập…

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương, đề nghị không chỉ đổi mới, sáng tạo về nội dung và hình thức hoạt động; LĐLĐ TX Thuận An cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo ở cách nghĩ, cách làm trong từng công việc thường ngày của từng cán bộ CĐ phù hợp với tình hình mới, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên và NLĐ.

Bà Trương Thị Bích Hạnh lưu ý, với đặc thù là địa bàn có nhiều DN vừa và nhỏ (có 25 lao động trở lên), LĐLĐ TX Thuận An tiếp tục vận động thành lập tổ chức công đoàn ở những DN này.

Tập huấn cách sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên tới cán bộ CĐCS; thí điểm nhập dữ liệu ở một số DN có số đoàn viên lớn trước, sau đó đánh giá rút kinh nghiệm và triển khai tới tất cả các CĐCS...  

Khánh Phong

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN