LĐLĐ thị xã Thuận An: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về CNLĐ

10/07/2014 - 00:00

LĐLĐ thị xã Thuận An tổ chức thi đấu thể thao cho CNLĐ

" Trong thời gian tới phong trào CNLĐ hoạt động CĐ của th xã tiếp tục hướng mạnh v cơ sở, lấy s m địa n hoạt động, lấy đoàn viên, CNVCLĐ m đối tượng vận động, chăm lo bảo v quyền lợi của NLĐ tiến tới y dựng mối quan h lao động i a và n định tiến b trong DN. NGUYỄN TỨ HẢI - Chủ tịch LĐLĐ thị xã Thuận An "

Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ, ổn định đời sống, việc làm tiến tới xây dựng mối quan hệ lao động ổn định, hài hòa, tiến bộ trong DN. LĐLĐ thị xã đã chỉ đạo các CĐCS tham mưu, phối hợp cùng chuyên môn trong việc thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với CNVCLĐ. Hướng dẫn CĐCS phối hợp với DN tổ chức Hội nghị NLĐ, trong đó có 16 DN đã tổ chức Hội nghị NLĐ và 35/35 đơn vị tổ chức Hội nghị CBCC. Đồng thời phối hợp cùng các cơ quan chức năng thanh, kiểm tra việc thực hiện pháp Luật Lao động, Luật CĐ tại các DN. 6 tháng đầu năm các cấp CĐ thị xã đã hướng về cơ sở, sâu sát NLĐ, thực hiện tốt việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của NLĐ. Nổi bật là CĐ thị xã đã tích cực chủ động tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với NLĐ ở DN (chủ yếu là DN ngoài quốc doanh). Qua đó, CĐ phát hiện kịp thời những vi phạm về HĐLĐ, BHXH, BHYT, ATVSLĐ… Đồng thời phối hợp với các ngành chức năng giải quyết 7 vụ tranh chấp lao động tập thể ở 6 DN. Nội dung tranh chấp chủ yếu liên quan đến chế độ, chính sách của DN thực hiện đối với NLĐ... góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong DN. Đặc biệt, 6 tháng đầu năm nay, LĐLĐ thị xã đã thành lập được 10 CĐCS và phát triển được 1.140 đoàn viên công đoàn. Mặt khác CĐCS làm tốt vai trò là người đại diện cho NLĐ như đề xuất với chính quyền chăm lo tốt đời sống cho CNVCLĐ. Trong dịp Tết nguyên đán 2014, nhiều DN ngoài trả lương, thưởng tết cho CNLĐ còn tổ chức chương trình đón xuân bốc thăm trúng thưởng, tặng quà Tết; hỗ trợ vé tàu xe, tổ chức xe đưa rước CNLĐ về quê ăn Tết... Đơn cử, LĐLĐ thị xã hỗ trợ 68 vé xe cho CNLĐ, 59 DN hỗ trợ vé tàu xe cho hơn 5.000 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết, các CĐCS tổ chức tặng hơn 37 ngàn phần quà Tết cho đoàn viên công đoàn... Ngoài ra, trong Tháng CN và Tuần lễ TNCN, LĐLĐ thị xã Thuận An đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CNLĐ, thăm và tặng quà cho CN bị tai nạn lao động, CN có hoàn cảnh khó khăn...Hoạt động tư vấn pháp luật trực tiếp tại các DN, thông qua thư, điện thoại, tờ rơi về kiến thức pháp luật được phát đến NLĐ và trợ giúp pháp lý cho hàng trăm trường hợp cán bộ CĐ, CNLĐ và quản lý DN… góp phần tạo chuyển biến tích cực trong mối quan hệ lao động trong các doanh nghiệp.
Với những kết quả đạt được cũng như những tồn tại trong 6 tháng đầu năm, LĐLĐ thị xã Thuận An đã đề ra 9 nhiệm vụ cho phương hướng hoạt động của những tháng tới. Theo đ ó , L ĐL Đ t h ị xã sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục CNVCLĐ góp phần xây dựng giai cấp CN thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nướ c v à hội nhập kinh tế quốc tế. Chủ động và phối hợp kiểm tra, giám sát thực hiện pháp luật và các chế độ chính sách có liên quan đến CNVCLĐ; tăng cường phối hợp với CĐCS nắm bắt tâm tư nguyện vọng của NLĐ, tham mưu với NSDLĐ giải quyết tốt các chế độ chính sách cho NLĐ góp phần hạn chế TCLĐTT-ĐC và đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, xây dựng CĐCS vững mạnh. Tổ chức các hoạt động chào mừng 85 năm ngày thành lập CĐVN (28/7). Tập trung chỉ đạo và triển khai tổ chức Đại hội CĐ cấp cơ sở hoàn thành trong năm 2014 tiến tới Đại hội IX CĐ Thuận An nhiệm kỳ 2015-2020...
Theo Chủ tịch LĐLĐ thị xã Thuận An Nguyễn Tứ Hải, trong thời gian tới phong trào CNLĐ và hoạt động CĐ của thị xã tiếp tục hướng mạnh về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động, lấy đoàn viên, CNVCLĐ làm đối tượng vận động, chăm lo bảo vệ quyền lợi của NLĐ, tiến tới xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa và ổn định và tiến bộ trong DN.


NAM KHÁNH


 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN