LĐLĐ thị xã Thuận An những việc làm thiết thực hiệu quả

04/02/2015 - 03:49


Chủ tịch LĐLĐ thị xã Thuận An trao Bằng khen cho các tập thể

Vượt chỉ tiêu thành lập công đoàn
Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị, bên cạnh sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thị ủy, LĐLĐ tỉnh, sự phối hợp, tạo điều kiện của UBND thị xã cũng như sự phối kết hợp của các cấp, ngành trên địa bàn, LĐLĐ thị xã đã không ngừng tìm tòi, sáng tạo đưa ra những phương thức hoạt động mang lại kết quả cao nhất. Với chức năng, nhiệm vụ được pháp luật qui định, xác định cụ thể phương châm hoạt động là bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho NLĐ. Đặc biệt ở khu vực ngoài quốc doanh, LĐLĐ thị xã luôn kiên định dù khó khăn đến mấy cũng phải mở rộng được tổ chức công đoàn đến từng đơn vị, công ty. Mở rộng CĐCS không chỉ bảo vệ quyền lợi cho NLĐ mà còn góp phần tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với NLĐ để họ có thêm nhận thức, bản lĩnh chính trị. Làm tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, năm 2014 đã thành lập được 25 CĐCS ngoài quốc doanh (đạt 113,64% chỉ tiêu); kết nạp 3.562 ĐVCĐ (đạt 118,73% chỉ tiêu) được cấp trên giao. Đến nay, LĐLĐ thị xã đang quản lý 386 CĐCS với hơn 51 ngàn ĐVCĐ/hơn 57 ngàn CNVCLĐ. Đặc biệt LĐLĐ thị xã đã giới thiệu 361 CNLĐ ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng và kết nạp 178 đoàn viên ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, mở rộng tổ chức CĐ trong các đơn vị, doanh nghiệp, LĐLĐ thị xã đã không ngừng quan tâm đến công tác bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của NLĐ, tích cực tuyên truyền cho các đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện nghiêm các chính sách, pháp luật của Nhà nước; quan tâm triển khai và hướng dẫn BCH CĐCS thực hiện tốt chức năng tham gia quản lý, nhất là tham gia tốt việc thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến quyền, lợi ích của NLĐ, qua đó giúp DN thực hiện tốt hơn các chính sách, phúc lợi cho NLĐ, tạo được mối quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ trong DN, giúp hạn chế tranh chấp lao động tập thể, cá nhân trong năm qua. 
 

Phong trào thi đua được đẩy mạnh
Song song với công tác thành lập CĐCS và phát triển đoàn viên, các phong trào thi đua được LĐLĐ thị xã triển khai sâu rộng và được các CĐCS tích cực tham gia; thông qua các phong trào thi đua đã có hàng trăm sáng kiến được áp dụng có hiệu quả vào các mặt công tác, hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong đó tập trung vào các phong trào như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”; phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”,…Các phong trào thi đua luôn gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và được thực hiện sôi nổi, rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, được đoàn viên và NLĐ tích cực hưởng ứng. Qua phong trào, đã có hàng trăm sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đề tài nghiên cứu khoa học của CNVCLĐ được áp dụng làm lợi hàng trăm tỷ đồng. Tiêu biểu như sáng kiến của anh Phạm Văn Bền, công nhân Phòng nhuộm Cty TNHH Gritti VN với sáng kiến cải tiến công đoạn nhuộm nút màu từ 6 công đoạn chỉ còn 3 nhưng vẫn đảm bảo được năng suất và chất lượng sản phẩm. Sáng kiến này của anh Bền đã làm lợi và tiết kiệm chi phí cho Cty hơn 543 triệu đồng/năm. Còn sáng kiến của anh Hoàng Lường Thành, Tổ trưởng tổ Ép đùn Cty TNHH Guyomarc,h VN với sáng kiến cải tiến Ép đùn từ 48 lỗ thành 12 để tăng độ nén viên sản phẩm thức ăn gia súc, góp phần làm giảm thành phẩm không đạt, giảm thời gian ngừng máy nhưng vẫn đảm bảo tăng hiệu quả khi sản xuất và đảm bảo chất lượng...Phong trào thi đua lao động giỏi đã động viên khích lệ đội ngũ CNLĐ tích cực phát huy sáng kiến, cải tiến, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, cải tiến mẫu mã, hạ giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ. Trong năm 2104, có 35 công nhân giỏi được UBND tỉnh và 60 công nhân giỏi được UBND thị xã tuyên dương danh hiệu “Công nhân giỏi tỉnh Bình Dương”. Năm 2014, tổ chức tuyên dương, khen thưởng 160 nữ CNVCLĐ trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010- 2014, nhân dịp này cũng đã công nhận hơn 8.500 nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” 5 năm. Có thể nói các phong trào thi đua do LĐLĐ Thuận An phát động là động lực quan trọng để khơi dậy tinh thần sáng tạo của NLĐ, giúp họ nâng cao ý thức trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, đồng thời góp phần quan trọng giúp DN vượt qua khó khăn, ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh. Những kết quả đạt được trong thời gian qua là thành tích của các cấp CĐ và CNVCLĐ thị xã Thuận An góp phần thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu năm 2014, đây cũng là thành tích xuất sắc hướng về chào mừng Đại hội Công đoàn thị xã Thuận An lần thứ 9, nhiệm kỳ 2015- 2020.

Khánh Phong
 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN