LĐLĐ tỉnh BD ban hành Công văn số 35: Kiên trì và tích cực hơn nữa trong việc nâng cao chất lượng bữa ăn giữa ca

22/03/2017 - 07:08

 

Nhiều doanh nghiệp đã chăm lo tốt bữa ăn giữa ca của NLĐ (ảnh chụp tại Công ty Sao Việt, KCN Đồng An, ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

 
Tiếp tục triển khai Nghị quyết 7C của TLĐLĐVN
 
Nhiệm vụ nâng cao chất lượng bữa ăn giữa ca cho CNLĐ nêu trên cũng là một trong những nhiệm vụ nhằm triển khai thực hiện kết luận số 11-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện chỉ thị số 08- CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm trong tình hình mới”. Theo công văn số 35, LĐLĐ tỉnh Bình Dương giao nhiệm vụ cho các cấp Công đoàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, người sử dụng lao động về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, những kiến thức cần thiết về an toàn thực phẩm, khơi dậy và phát huy tính trung thực, đạo đức kinh doanh của người dân và doanh nghiệp nhằm nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm, xóa bỏ hành vi gây mất an toàn thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe, tính mạng của đoàn viên, người lao động. LĐLĐ tỉnh yêu cầu các cấp Công đoàn trong tỉnh tiếp tục triển khai Nghị quyết 7C của Tổng LĐLĐVN và Chương trình hành động số 02 của LĐLĐ tỉnh nhằm chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ. Chủ động tham gia với các cơ quan chức năng, NSDLĐ trong việc đảm bảo chất lượng bữa ăn giữa ca đối với NLĐ. Trong đó khẳng định, sức khỏe giữa của NLĐ phải được đặt lên hàng đầu, tăng cường đối thoại, thương lương tập thể, giám sát chất lượng bữa ăn giữa ca, an toàn vệ sinh thực phẩm tại doanh nghiệp nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn tính mạng đối với NLĐ.
 
LĐLĐ tỉnh cũng đề nghị các cấp Công đoàn tỉnh phối hợp với chính quyền và các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, giám sát thực hiện Luật An toàn Thực phẩm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, chế biến thực phẩm, tập hợp ý kiến, kiến nghị của đoàn viên về nguy cơ mất an toàn thực phẩm...
 
“Đảm bảo bữa ăn giữa ca của NLĐ thấp nhất là 15.000 đồng...”
 
Theo Nghị quyết 7C của Tổng LĐLĐVN thì từ năm 2016, các CĐCS trong khu vực doanh nghiệp và Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở (tại nơi chưa thành lập CĐCS) khi tiến hành đối thoại hoặc thương lượng tập thể cần đưa nội dung đảm bảo bữa ăn giữa ca của NLĐ với mức thấp nhất là 15.000 đồng/suất (mười lăm ngàn đồng), hoặc cao hơn. Thực hiện Nghị quyết 7C, từ đầu năm 2016 đến nay, tổ chức Công đoàn Bình Dương luôn tích cực vận động, thương lượng với các chủ doanh nghiệp để nâng cao hơn nữa chất lượng bữa ăn giữa ca cho CNLĐ. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn còn có nhiều doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Dương đang áp dụng khẩu phần ăn cho NLĐ dưới mức 15.000 đồng. Do vậy, việc kiên trì và tích cực hơn nữa nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn giữa ca cho CNLĐ là rất cần thiết.
 
Chủ tịch Công đoàn các KCN Bình Dương Lê Nho Lượng cho biết, hiện Công đoàn các KCN Bình Dương đã và đang tiếp tục hỗ trợ, tư vấn cho CĐCS với yêu cầu: Đưa nội dung bữa ăn giữa ca vào nội dung đối thoại, thương lượng tập thể và ký kết thỏa ước lao động tập thể.  Bữa ăn giữa ca phải đảm bảo các tiêu chí như vệ sinh an toàn thực phẩm, đủ no, đủ chất…
Đảm bảo sức khỏe cho NLĐ từ những bữa ăn giữa ca tại doanh nghiệp không chỉ góp phần giúp cho NLĐ tái tạo sức lao động, làm việc hiệu quả hơn mà còn thể hiện sự quan tâm, chăm lo giúp cho CNLĐ yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.
 
N.Hoàng
 
Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN