LĐLĐ tỉnh Bình Dương:

30/07/2015 - 09:37

Hội nghị đã được nghe Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh BD Bùi Thanh Nhân báo cáo tình hình hoạt động công đoàn 6 tháng qua và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.
Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2015, các cấp công đoàn tỉnh Bình Dương đã không ngừng đổi mới, sáng tạo với các hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Luật Lao động, Luật Công đoàn…đến CNVCLĐ trong tỉnh. Thời gian qua, các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho NLĐ được chú trọng như tặng quà, tặng vé xe cho ĐVCĐ, CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, công nhân bị tai nạn lao động nặng. LĐLĐ tỉnh cũng đã chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh tổ chức các hoạt động trong Tháng Công nhân và Tuần lễ Thanh niên Công nhân.
Năm 2015 cũng là năm có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, chính vì vậy ngay từ đầu năm, LĐLĐ tỉnh Bình Dương đã phát động các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ như phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thi đua xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh… đạt được nhiều kết quả rõ rệt với nhiều cá nhân, tập thể được biểu dương, khen thưởng.
Trên cơ sở khảo sát tình hình doanh nghiệp và lao động trên địa bàn tỉnh, LĐLĐ tỉnh đã xây dựng kế hoạch và phân bổ chỉ tiêu phát triển trên 33.000 ĐVCĐ và thành lập 166 CĐCS trong năm 2015 đến các cấp công đoàn tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm, đã thành lập mới 57 CĐCS và kết nạp mới trên 30.000 ĐVCĐ. Xác định việc thành lập mới phải đi đôi với việc nâng cao chất lượng hoạt động của các CĐCS, chính vì vậy ngoài công tác củng cố chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn, LĐLĐ tỉnh cũng luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ CĐCS với 22 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ được tổ chức, thu hút trên 3.100 lượt cán bộ công đoàn tham gia.
Hoạt động nữ công và công tác tài chính cũng được quan tâm chỉ đạo thực hiện và đạt nhiều kết quả.
Đánh giá kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng qua cũng cho thấy các cấp công đoàn tỉnh đã kịp thời, chủ động phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, giải quyết tình trạng doanh nghiệp nợ lương, nợ BHXH, chế độ chính sách của NLĐ... Tuy nhiên, thời gian qua, công tác tuyên truyền cho NLĐ ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài còn gặp khó khăn do doanh nghiệp không tạo điều kiện, việc thương lượng, ký kết TƯLĐTT, xây dựng và đăng ký thang bảng lương, thực hiện huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, khám sức khoẻ định kỳ cho NLĐ đạt tỷ lệ thấp, công tác tài chính còn thất thu do một số doanh nghiệp không thực hiện đúng quy định…là những khó khăn ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động công đoàn thời gian qua.
Theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch LĐLĐ tỉnh BD Lê Thành Nhơn, trong 6 tháng cuối năm 2015, các cấp công đoàn tỉnh Bình Dương cần tập trung 10 nhiệm vụ trọng tâm như tăng cường đôn đốc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; Tập trung chăm lo việc làm, đời sống vật chất và tinh thần cho CNLĐ, nhất là ở những doanh nghiệp nợ lương, nợ BHXH; Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ; Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu năm 2015…”
Hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh lần 8 khóa IX mở rộng lần này cũng đã bầu bổ sung 4 ủy viên Ban Chấp hành để thay thế cho các uỷ viên đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác khác.

Hoàng Văn

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN