LĐLĐ tỉnh Bình Dương khen thưởng 48 tập thể và 209 lao động điển hình tiên tiến 

26/06/2020 - 18:40

(LĐBD) - Sáng 26-6, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị điển hình, tiên tiến công nhân, viên chức, lao động tỉnh lần thứ V (2020-2025).

Ông Trần Thanh Hải, PCT Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tặng bằng khen cho tập thể đạt danh hiệu điển hình

Tham dự chương trình có ông Trần Thanh Hải, PCT Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Lộc,Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh Bình Dương. Ông Đặng Minh Hưng, PCT UBND tỉnh Bình Dương…

Ông Nguyễn Văn Lộc,Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh Bình Dương trao tặng bằng khen cho cá nhân đạt danh hiệu điển hình

Thời gian qua, các cấp Công đoàn tỉnh Bình Dương cùng với chính quyền đã quan tâm chỉ đạo, phát động các phong trào thi đua yêu nước với nhiều nội dung đa dạng, đạt hiệu quả cao. Những sáng tạo của người lao động đã góp phần phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của NLĐ.

Trong khu vực sản xuất kinh doanh, qua phong trào thi đua “Lao động giỏi- Lao động sáng tạo”, 5 năm qua có 3.650 công trình sáng kiến, cải tiến giải pháp hữu ích được công nhân viên chức lao động nghiên cứu và đưa vào ứng dụng đạt kết quả tốt, làm lợi cho doanh nghiệp trên 1.485 tỷ đồng. Có 6 đề tài được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen và Huy hiệu Lao động sáng tạo.

Ông Đặng Minh Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương trao tặng bằng khen cho tập thể đạt danh hiệu điển hình

Thông qua các đợt phát động thi đua, có 2 tập thể được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua, 1 tập thể và 30 cá nhân được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. UBND tỉnh Bình Dương khen thưởng cho 48 tập thể và cá nhân.

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Chủ  tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương trao tặng bằng khen cho tập thể đạt danh hiệu điển hình

Tổng LĐLĐ Viêt Nam đã khen thưởng cho 210 tập thể và 623 cá nhân, trong đó có 1 cá nhân tiêu biểu được tặng giải thưởng Nguyễn Văn Linh.

LĐLĐ tỉnh Bình Dương tặng bằng khen cho 2.823 tập thể và 8.363 cá nhân. Có 6 cá nhân được Tổng LĐLĐ tỉnh BD tặng Bằng khen và Huy hiệu Lao động sáng tạo. 

LĐLĐ tỉnh Bình Dương đã phối hợp với Ban thi đua khen thưởng tỉnh kịp thời phát hiện các gương điển hình tiên tiến trong phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Trong 5 năm qua, đã có 2.578 công nhân lao động tiêu biểu được UBND tỉnh biểu dương và tặng bằng khen tại Hội nghị tuyên dương lao động giỏi, lao động sáng tạo.

Ông Nguyễn Đình Khánh, PCT Thường trực  LĐLĐ tỉnh Bình Dương trao tặng bằng khen cho cá nhân đạt danh hiệu điển hình

Tại hội nghị, LĐLĐ tỉnh Bình Dương đã khen thưởng 48 tập thể và 209 cá nhân đạt danh hiệu lao động điển hình, tiên tiến giai đoạn 2015-2020. Hội nghị đã bầu 3 tập thể, 9 cá nhân đi dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc.

Bà Ong Thụy Hoàng Mai, PCT LĐLĐ tỉnh Bình Dương trao tặng bằng khen cho cá nhân đạt danh hiệu điển hình

Bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân, PCT LĐLĐ tỉnh Bình Dương trao tặng bằng khen cho cá nhân đạt danh hiệu điển hình

Ông ĐặngTrung Dũng, PCT LĐLĐ tỉnh Bình Dương trao tặng bằng khen cho cá nhân đạt danh hiệu điển hình

Khánh Phong

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN