LĐLĐ tỉnh Bình Dương: Tập huấn kỹ năng viết tin, bài cho cán bộ công đoàn

09/12/2014 - 10:40


Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương Nguyễn Thiện Phước phát biểu khai mạc hội nghị

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về hoạt động công đoàn, tình hình CNVCLĐ trong tỉnh, LĐLĐ tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị Tập huấn kỹ năng viết tin, bài cho trên 100 cán bộ công đoàn chuyên trách LĐLĐ huyện, thị, thành phố, công đoàn ngành và tương đương; CĐCS trực thuộc, các công đoàn thuộc công đoàn ngành Trung ương quản lý, các đơn vị trực thuộc LĐLĐ tỉnh và các đồng chí phụ trách công tác tuyên giáo công đoàn, thông tin báo chí, Website của đơn vị tham gia.
Tại hội nghị, cán bộ công đoàn đã được nghe triển khai một số kỹ năng cơ bản trong công tác viết tin, bài, xử lý hình ảnh, kỹ năng thu thập và xử lý thông tin…
Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương Nguyễn Thiện Phước nhấn mạnh: “Mục đích của buổi tập huấn không chỉ nhằm trang bị những kỹ năng cho cán bộ CĐCS mà còn qua đó, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh mong muốn góp phần để nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong CNVCLĐ trong tỉnh. Mong rằng sau buổi tập huấn, cán bộ CĐCS sẽ có nhiều tin, bài viết của đơn vị, của CĐCS gửi về Website của LĐLĐ tỉnh hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng để phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền và phản ảnh kịp thời, đầy đủ hoạt động động từ các CĐCS cũng như các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ trong tỉnh”.

Hoàng Nguyễn
 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN