LĐLĐ tỉnh Bình Dương Tập huấn về bình đẳng giới cho cán bộ công đoàn

14/08/2014 - 00:00
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh BD Trương Thị Bích Hạnh (ngồi hàng ghế đầu) cùng các đại biểu tham dự lớp tập huấn

      Tại buổi tập huấn, cán bộ công đoàn đã được nghe bà Lê Thanh Nga- Trưởng khoa Công tác phụ nữ, Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam trình bày các nội dung về bình đẳng giới trong lĩnh vực gia đình- xã hội, lồng ghép trong việc thực thi các chính sách như: Bình đẳng giới trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trong lĩnh vực lao động, kinh tế, chính trị...

       Nếu trước đây còn có quan niệm vấn đề giới, bình đẳng giới là của chị em nên hầu hết chỉ có cán bộ nữ tham dự thì lớp tập huấn này với đối tượng tham dự đã có cả nam giới và một số cán bộ quản lý, đại diện người sử dụng lao động... Điều này cho thấy tầm quan trọng của vấn đề thực hiện bình đẳng giới đã được thừa nhận.

       Trong những năm qua, vấn đề bình đẳng giới ngày càng được xã hội quan tâm nhiều hơn. Trong đó, những chương trình, dự án nâng cao năng lực cho nữ giới và thực hiện bình đẳng giới được các cấp công đoàn trong tỉnh quan tâm rất lớn. Nhiều lớp tập huấn về giới được mở ra cho cán bộ công đoàn, cán bộ nữ công đã góp phần nâng cao nhận thức về bình đẳng giới.

Các đại biểu sau khi tham dự lớp tập huấn này sẽ về trực tiếp triển khai cho ĐVCĐ và CNLĐ tại đơn vị mình.

T. NGUYÊN
 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN