LĐLĐ tỉnh Bình Dương: Tổ chức Hội thảo góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ CĐ Việt Nam

02/11/2016 - 01:45

 

Ông Nguyễn Ngọc Sơn phát biểu tại hội thảo

 
CĐCS chỉ cần làm tốt 3 việc chính
 
Có ý kiến cho rằng, Điều lệ CĐ Việt Nam hiện hành chưa có sự phân biệt phù hợp nhiệm vụ của từng cấp, chưa quy định rõ nét những nhiệm vụ cốt lõi mà CĐ cần làm cho đoàn viên, NLĐ, còn chung chung, dàn trải, chưa cân đối giữa nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ thực hiện chức năng cơ bản của CĐ. Phó Chủ tịch CĐ các KCN Bình Dương Trần Ngọc Vân nêu ý kiến “vướng” về nhiệm vụ của CĐCS và CĐ cấp trên. Điều lệ quy định về vai trò của CĐCS rất nhiều nhưng thực tế chưa phát huy được hết, một số nhiệm vụ đó nên giao cho CĐ cấp trên”. Theo ông Vân thì CĐCS chỉ cần làm tốt 3 việc chính là chăm lo đời sống NLĐ, tổ chức các hoạt động phong trào tại cơ sở và giám sát tình hình thực hiện pháp luật LĐ tại DN. Vấn đề bảo vệ quyền lợi NLĐ nên giao cho CĐ cấp trên...
 
 
Cán bộ công đoàn tham gia đóng góp ý kiến
 
Một số đại biểu cho rằng hiện nay CĐ cấp huyện tham gia rất nhiều công việc của địa phương, gây khó khăn trong việc sắp xếp công việc, nhất là tập trung vào các nhiệm vụ chính của tổ chức CĐ là hướng mạnh hoạt động về cơ sở trong khi biên chế ít, số lượng đoàn viên và đầu mối CĐCS liên tục tăng. Ông Ninh Xuân Hiên, Chủ tịch LĐLĐ thị xã Dĩ An cho biết: LĐLĐ thị xã Dĩ An đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cán bộ CĐ tại địa phương và đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp. Ví dụ như tên gọi của tổ chức CĐ nên thống nhất ở cấp cao nhất là CĐ Việt Nam, xuống dần là CĐ tỉnh, CĐ huyện và CĐCS... Nên có quy định rõ đối tượng không được gia nhập tổ chức CĐ, cần có quy định cơ chế đặc thù cho các đơn vị có đông CĐCS và số lượng ĐVCĐ…
 
Việc góp ý sửa đổi, bổ sung điều lệ CĐ Việt Nam là rất quan trọng
 
Các đại biểu đã kiến nghị, bổ sung hàng chục ý kiến khác như về huy hiệu CĐ, mô hình tổ chức CĐ, nhiệm kỳ đại hội của CĐ các cấp, các quy định về bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra và các chức danh cán bộ CĐ, vấn đề về kỷ luật cán bộ CĐ và ĐVCĐ, về thực hiện các quyền và nhiệm vụ của CĐ các cấp, điều kiện thành lập CĐCS, CĐCS có đông thành viên, doanh nghiệp có nhiều chi nhánh đóng tại nhiều tỉnh, thành phố, tổ chức bộ máy của cơ quan CĐ các cấp....
 
Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương nhận định: “Qua buổi hội thảo này, đã có rất nhiều ý kiến đóng góp từ thực tiễn hoạt động CĐ tại cơ sở, LĐLĐ tỉnh sẽ tập hợp những ý kiến đóng góp của cán bộ CĐ các cấp trong tỉnh để kiến nghị đến Tổng LĐLĐVN sửa đổi, bổ sung Điều lệ CĐ Việt Nam cho phù hợp với tình hình tổ chức và hoạt động của các cấp CĐ trong thời gian tới”. 
 
Thiết nghĩ, việc góp ý sửa đổi, bổ sung điều lệ CĐ Việt Nam là nhiệm vụ rất quan trọng, giúp tổ chức Công đoàn Việt Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới, ngày càng phát triển, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của NLĐ.
 
H.Văn
 
Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN