LĐLĐ tỉnh Bình Dương: Triển khai công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống Công đoàn

17/08/2015 - 08:12

Sáng ngày 24/7/2015, LĐLĐ tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống Công đoàn tỉnh Bình Dương cho gần 200 cán bộ công đoàn cấp trên cơ sở và cán bộ CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh.
Tại hội nghị, cán bộ công đoàn đã được nge ông Nguyễn Văn Sỹ, Phó Ban Thi đua khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh và ông Huỳnh Văn Lương, Trưởng Ban Chính sách- Pháp luật LĐLĐ tỉnh triển khai những nội dung chính của công tác thi đua, khen thưởng như tại sao phải sửa đổi Luật Thi đua khen thưởng, công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống công đoàn tỉnh Bình Dương... Hiện nay, công tác thi đua khen thưởng ngày càng trở thành một trong những công cụ hỗ trợ đắc lực trong quản lý nhà nước, tạo động lực để CB-CNVLĐ hăng hái trong lao động, sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Hội nghị đã giúp cán bộ công đoàn các cấp nhận thức đúng hơn về ý nghĩa của công tác thi đua, khen thưởng và phấn đấu để được khen thưởng với động cơ, mục đích đúng đắn.

T.T

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN