LĐLĐ tỉnh Bình Dương: Triển khai Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI

12/06/2014 - 00:00

Tại hội nghị, các cán bộ công đoàn đã được nghe giới thiệu về Điều lệ và hướng dẫn thi hành Điều lệ CĐ VN khóa XI; triển khai kế hoạch số 03 và 04 của LĐLĐ tỉnh Bình Dương về việc “Thực hiện chương trình phát triển đoàn viên giai đoạn 2013-2018; chương trình nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn giai đoạn 2013-2018; hướng dẫn số 305/HD-TLĐ về quyền và trách nhiệm của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đối với nơi chưa thành lập CĐCS; hướng dẫn số 238 của TLĐLĐVN…

 

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương Trương Thị Bích Hạnh nhấn mạnh: “Việc triển khai Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tổ chức công đoàn, do đó cán bộ công đoàn cần nắm chắc Điều lệ để vận dụng thực hiện theo đúng quy định. Sau hội nghị này, công đoàn cấp trên cơ sở cần xây dựng kế hoạch để triển khai đến CĐCS trực thuộc”.
Hội nghị sẽ giúp cho cán bộ công đoàn nắm vững hơn về Nghị quyết của Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI cũng như Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Qua đó, giúp cho hoạt động của tổ chức công đoàn ngày càng hiệu quả hơn, tiếp tục nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức cũng như từng cán bộ công đoàn trong việc thực hiện quyền đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của NLĐ, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.
Cũng tại hội nghị này, LĐLĐ tỉnh tiếp tục kêu gọi cán bộ công đoàn, CNVCLĐ trong tỉnh ủng hộ Chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa- Trường Sa” do TLĐLĐVN phát động.


HOÀNG VĂN
 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN