LĐLĐ tỉnh Bình Dương: Triển khai lấy ý kiến đóng góp dự thảo Bộ Luật Hình sự (sửa đổi)

26/08/2015 - 02:08

Theo đó, LĐLĐ tỉnh Bình Dương yêu cầu các cấp công đoàn trong tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với chuyên môn đồng cấp tổ chức lấy ý kiến của ĐVCĐ, CNVCLĐ thuộc mình quản lý bảo đảm không tổ chức trùng lặp và phải được thực hiện nghiêm túc, thiết thực, tiết kiệm tránh hình thức.
Nội dung lấy ý kiến là toàn bộ dự thảo Bộ Luật Hình sự (sửa đổi, trọng tâm là những vấn đề được xác định tại phụ lục I kèm theo quyết định 1076/QĐ-TTg ngày 14/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ), thông qua các hình thức như góp ý trực tiếp hoặc bằng văn bản, tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, thông qua Tạp chí Lao động Bình Dương, trang thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh hoặc thông qua Báo Lao động mở trang mục về lấy ý kiến Bộ Luật Hình sự sửa đổi của cán bộ, ĐVCĐ, CNVCLĐ.
Cũng theo kế hoạch này thì thời gian lấy ý kiến dự thảo Bộ Luật Hình sự (sửa đổi) trong hệ thống công đoàn tỉnh sẽ kéo dài đến hết ngày 25/8/2015. Sau thời gian trên, các cấp công đoàn, ĐVCĐ, CNVCLĐ nếu còn tiếp tục có ý kiến đóng góp thì gửi trực tiếp về Bộ Tư pháp trước ngày 14/9/2015.
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương Bùi Thanh Nhân cho biết: “Việc lấy ý kiến dự thảo Bộ Luật Hình sự (sửa đổi) trong hệ thống tổ chức công đoàn tỉnh Bình Dương là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần được ưu tiên tập trung chỉ đạo thực hiện trong quý III/2015”.

Nguyễn Hoàng
 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN