LĐLĐ tỉnh Bình Dương triển khai việc học tập Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII của Đảng

08/01/2018 - 10:43

(LĐBD) - LĐLĐ tỉnh Bình Dương vừa tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng cho cán bộ công đoàn, các đơn vị trực thuộc.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh BD Nguyễn Ngọc Sơn đã triển khai Nghị quyết số 18- NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; và Nghị quyết số 19- NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập".

Ông Nguyễn Ngọc Sơn triển khai Nghị quyết số 18 và 19

Bí thư Đảng đoàn- Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch LĐLĐ tỉnh BD Trương Thị Bích Hạnh đã triển khai Nghị quyết số 20 về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; và Nghị quyết số 21 về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

 Bà Trương Thị Bích Hạnh quán triệt Nghị quyết số 20 và số 21

Bà Trương Thị Bích Hạnh chỉ đạo: Sau hội nghị này, các đảng viên, cán bộ nhân viên các cơ quan cần chủ động xây dựng kế hoạch học tập các nghị quyết nêu trên, triển khai kế hoạch hành động phù hợp với nhiệm vụ của từng đơn vị, doanh nghiệp, đẩy mạnh tuyên truyền các nghị quyết của Đảng đến Đoàn viên, NLĐ.

H.Văn

 

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN