LĐLĐ tỉnh Bình Dương: Vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì

31/07/2014 - 00:00

 

  Đến dự có Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Lý; Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương Nguyễn Hữu Từ; Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh BD Huỳnh Văn Nhị, các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND- UBND, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, lãnh đạo công đoàn các thời kỳ... Cùng hơn 200 cán bộ công đoàn ngành, huyện, thị, thành phố và cán bộ CĐCS trực thuộc.

  Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương Lê Thành Nhơn khẳng định: “Đây là dịp để cán bộ công đoàn, CNVCLĐ nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của tổ chức công đoàn, về mối quan hệ giữa công đoàn với chính quyền và các đoàn thể quần chúng, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam. Nhất là trong công cuộc đổi mới nhằm phát huy những thắng lợi đã đạt được, khắc phục những tồn tại, vượt qua những khó khăn và thách thức, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XI; Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Dương lần thứ IX (nhiệm kỳ 2013– 2018)”.

  Trải qua 85 năm, tổ chức Công đoàn Việt Nam liên tục phát triển. Cùng với lịch sử đấu tranh và phát triển của dân tộc, tổ chức Công đoàn Việt Nam luôn giữ vững truyền thống là một tổ chức cách mạng thống nhất trong cả nước, là cơ sở chính trị xã hội quan trọng của Đảng cộng sản Việt Nam. Truyền thống đó được hình thành, phát triển trên cơ sở kế thừa tinh hoa tốt đẹp của dân tộc, thấm nhuần bản chất cách mạng kiên cường của giai cấp công nhân và trung thành tuyệt đối với học thuyết Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vì độc lập, tự do, vì chủ nghĩa xã hội.

  Công đoàn Việt Nam luôn giữ vững vị trí là trung tâm đoàn kết hữu ái giai cấp của CNLĐ, đại diện bảo vệ quyền
và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, cùng Nhà nước chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho NLĐ. Công đoàn luôn đóng vai trò quan trọng trong việc thắt chặt tình đoàn kết liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức, làm nòng cốt trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Công đoàn Việt Nam đã không ngừng xây dựng, phát triển các mối quan hệ đoàn kết quốc tế với các tổ chức công đoàn trên thế giới nhằm mở rộng đoàn kết và hợp tác quốc tế trên nguyên tắc hữu nghị, bình đẳng, hợp tác cùng có lợi.

  Đóng góp vào sự phát triển chung của tổ chức Công đoàn Việt Nam, các cấp Công đoàn tỉnh Bình Dương từng bước đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nhất là công tác tuyên truyền giáo dục từng bước nâng cao nhận thức chính trị, pháp luật, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề kỹ thuật cho CNVCLĐ. Tập trung phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS, quan hệ lao động trong các doanh nghiệp ngày càng được cải thiện, các phong trào thi đua yêu nước được duy trì và phát triển liên tục, rộng khắp, thu hút đông đảo ĐVCĐ, CNVCLĐ tham gia. Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương điển hình trên mọi lĩnh vực… Từ những hoạt động thiết thực đó, vai trò của tổ chức Công đoàn ngày càng được phát huy đã tạo niềm tin của NLĐ đối với tổ chức công đoàn, NSDLĐ ngày càng hiểu rõ hơn về vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn.

  Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả, song tổ chức Công đoàn cũng mang trong mình những nhiệm vụ và trọng trách lớn lao. Theo Chủ tịch LĐLĐ tỉnh BD Lê Thành Nhơn: “Các cấp Công đoàn trong tỉnh sẽ tập trung thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ trọng tâm là chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ. Thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu công tác phát triển đoàn viên và thành lập mới CĐCS trong các loại hình doanh nghiệp; tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao nhận thức chính trị, pháp luật và trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho CNLĐ. Vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do trung ương, địa phương phát động.

  Nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương Lê Thành Nhơn cũng kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong tỉnh tiếp tục nêu cao truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt Nam, hăng hái thi đua lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, góp phần xây dựng tỉnh Bình Dương ngày càng giàu đẹp văn minh.

  Nhân dịp này, LĐLĐ tỉnh Bình Dương cũng đã vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

                                                                                                                                                        HOÀNG TRUNG







 

 

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN