LĐLĐ TP Thủ Dầu Một- Công đoàn VSIP: Triển khai điều lệ XI Công đoàn Việt Nam

24/07/2014 - 00:00
Liên đoàn Lao động Thành phố Thủ Dầu Một

Tại hội nghị, các đại biểu đã được Trưởng Ban tổ chức LĐLĐ tỉnh Nguyễn Đình Khánh triển khai nội dung của Điều lệ và hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI, nhấn mạnh những điểm mới sửa đổi so với Điều lệ khóa X. Cụ thể, Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI có 10 chương, 45 điều, nhiều hơn 01 chương, 01 điều so với Điều lệ khóa X.
Một số điểm mới như: quy định một chương riêng về công tác nữ công (Chương VI); sửa đổi quy định về nhiệm kỳ đại hội công đoàn các cấp, trong đó quy định thống nhất nhiệm kỳ đại hội công đoàn các cấp là 5 năm 1 lần. Riêng đối với những công đoàn cơ sở có ít đoàn viên hoặc thường xuyên biến động, nếu có đề nghị bằng văn bản của Ban chấp hành công đoàn cơ sở thì công đoàn cấp trên trực tiếp quyết định nhiệm kỳ đại hội 5 năm 2 lần...Cũng tại hội nghị, bà Trương Thị Tý, Trưởng ban Tài chính LĐLĐ tỉnh triển khai Nghị định số 191/2013/NĐ-CP quy định chi tiết về tài chính công đoàn, bao gồm các quy định về mức đóng và căn cứ đóng kinh phí công đoàn; nguyên tắc quản lý và sử dụng tài chính công đoàn…
Hội nghị nhằm giúp cho cán bộ công đoàn nắm vững hơn về Điều lệ và hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam lần thứ XI, công tác tài chính công đoàn. Qua đó, giúp cho hoạt động của tổ chức công đoàn ngày càng chức công đoàn cũng như vai trò của cán bộ công đoàn trong việc thực hiện đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động góp phần nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn trong xã hội.
BAN MAI
 

Công đoàn VSIP

Gần 100 cán bộ CĐCS là Chủ tịch, Phó chủ tịch, ủy viên Ban kiểm tra, tài chính CĐ trực thuộc CĐ VSIP đã tham gia “Hội nghị triển khai Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI, công tác tài chính công đoàn và công tác kiểm tra” do CĐ Việt Nam- Singapore tổ chức ngày 12/7.
Tại hội nghị, các đại biểu được nghe giới thiệu về Điều lệ và hướng dẫn thi hành Điều lệ CĐVN khóa XI; hướng dẫn thực hiện công tác tài chính Công đoàn; triển khai một số văn bản, quy định mới về tài chính công đoàn; công tác kiểm tra. Qua hội nghị này sẽ giúp cho cán bộ CĐ nắm vững hơn về Điều lệ XI CĐVN cũng như về công tác tài chính công đoàn và công tác kiểm tra giúp hoạt động của tổ chức CĐ ngày càng hiệu quả hơn, khẳng định, nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức cũng như từng cán bộ CĐCS trong việc thực hiện quyền đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ.
THÚY SƠN
 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN