LĐLĐ TP Thủ Dầu Một: Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra CĐ cho cán bộ CĐCS

30/03/2016 - 09:09
 
Cán bộ CĐCS đã được nghe báo cáo viên trình bày khái quát kết quả hoạt động của UBKT CĐ, những tồn tại, hạn chế và chỉ tiêu, định hướng phấn đấu trong thời gian tới. Báo cáo về việc triển khai Nghị quyết 6b tại Hội nghị lần thứ 6 của Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của UBKT CĐ và kế hoạch của LĐLĐ TP Thủ Dầu Một về việc triển khai thực hiện Nghị quyết.
Chủ tịch LĐLĐ TP Thủ Dầu Một Nguyễn Thị Gái cho biết: “Sau buổi tập huấn này, ngoài việc tích cực học tập, nắm vững kiến thức về công tác kiểm tra, các CĐCS cần tiếp tục triển khai, tuyên truyền và thực hiện nghị quyết đến đoàn viên, CNLĐ. Phân công cán bộ phụ trách UBKT trực tiếp chỉ đạo, theo dõi việc triển khai và thực hiện nghị quyết. Cần kiện toàn, bố trí, sắp xếp cán bộ UBKT và định kỳ có sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, báo cáo với UBKT LĐLĐ thành phố”.
 
H.Văn
Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN