LĐLĐ TX Tân Uyên: Với “Chương trình hành động” dành cho NLĐ

14/10/2020 - 10:26

(LĐBD) - LĐLĐ thị xã Tân Uyên vừa tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TX.Tân Uyên lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đưa ra “chương trình hành động” cụ thể để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chủ tịch LĐLĐ TX Tân Uyên Lưu Thị Tuyết Trinh cho biết: BCH LĐLĐ TX đã xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng trong công nhân, viên chức, lao động; cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe của CNVCLĐ, nâng cao giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, trình độ học vấn, chuyên môn nghề nghiệp cho công nhân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, hàng năm có 100% công đoàn các cơ quan hành chính, xã phường, trường học, đơn vị sự nghiệp phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, NSDLĐ tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; 70% số Cty cổ phần, Cty TNHH có tổ chức công đoàn, tổ chức hội nghị NLĐ, đối thoại tại nơi làm việc; có 80% trở lên số công đoàn cơ sở doanh nghiệp đại diện CNLĐ ký thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT), trong đó có trên 45% số ký TƯLĐTT với nhiều nội dung có lợi hơn cho người lao động. Trong đó chú trọng các chế độ chính sách về tiền lương, tiền thưởng, BHXH, BHYT, BHTN, bảo hộ lao động, chế độ nghỉ ngơi, dưỡng sức của người lao động phải được coi trọng…
LĐLĐ TX phấn đấu đến năm 2025, 100% cán bộ công đoàn các cấp được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ công đoàn; nâng cao tỷ lệ người lao động trong các doanh nghiệp có tổ chức công đoàn được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghề nghiệp lên 60%. Tuyên truyền vận động 100% cơ quan, đơn vị, trường học, 80% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn đăng ký và thực hiện Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Hàng năm, bình quân mỗi CĐCS giới thiệu 01 công nhân lao động ưu tú để bồi dưỡng, xem xét kết nạp vào Đảng. 
Chủ tịch LĐLĐ TX Tân Uyên nhấn mạnh: Công đoàn sẽ tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề, kiến thức pháp luật cho người lao động. Tham mưu cho cấp ủy Đảng quan tâm giáo dục, đào tạo, phát triển công nhân cả về số lượng và chất lượng; nâng cao trình độ chính trị ý thức giai cấp, tinh thần dân tộc để người lao động có ý chí vươn lên thoát nghèo, luôn phấn đấu vươn lên trong điều kiện phát triến kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế. Vận động CNVCLĐ không ngừng học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp. Tiếp tục tuyên truyền Luật Công đoàn 2012, Bộ luật Lao động 2012 sửa đổi bổ sung, Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp và những văn bản pháp luật liên quan đến quan hệ lao động. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong CNVCLĐ ở cơ sở, gắn với việc xây dựng cơ quan, đơn vị doanh nghiệp văn hóa; xây dựng, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho CNLĐ, nhất là CNLĐ ở các khu, cụm công nghiệp.
Công đoàn chủ động, phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện Bộ Luật Lao động. Luật Công đoàn. Luật BHXH, nhất là trong các loại hình doanh nghiệp; nắm bắt kịp thời tình hình đời sống, việc làm, thực hiện các chế độ chính sách về tiền lương, tiền thưởng, BHXH, BHYT, BHTN, các chính sách xã hội khác đối với CNVCLĐ. CĐ tham gia có hiệu quả giải quyết bức xúc về quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ.

P.Quỳnh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN