LĐLĐ và Hội LHPN tỉnh ký kết phối hợp công tác năm 2016

09/04/2016 - 07:02

 LĐLĐ tỉnh và Hội LHPN tỉnh ký kết hoạt động năm 2016

Năm 2015, Ban Thường vụ hai đơn vị đã phối hợp chặt chẽ đẩy mạnh tuyên truyền trong nữ CNVCLĐ và hội viên phụ nữ về các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước như: chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, chăm sóc sức khỏe sinh sản, công tác dân số, gia đình và trẻ em... Đặc biệt là phôi hợp thực hiện các đề án “ Tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam Tự tin-Tự trọng-Trung hậu-Đảm đang thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”, “Giáo dục bà mẹ nuôi, dạy con tốt” tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011-2015 trong CNVCLĐ, cán bộ, hội viên, phụ nữ... Các cấp CĐ và Hội LHPN đã phối hợp với các ngành tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động nữ về việc làm, BHXH, BHYT, nhà trẻ mẫu giáo, đời sống văn hóa tại các KCN... kịp thời kiến nghị với DN và các ngành liên quan giải quyết, thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với lao động nữ. 
 
Năm 2015, LĐLĐ tỉnh BD đã khen tặng cho 247 tập thể và cá nhân đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” 5 năm liền (2010-2015), 11 đơn vị  được UBND tỉnh BD tặng bằng khen 3 năm liên tục đạt công tác Dân số-KHHGĐ... Hội LHPN tỉnh  khen thưởng cho 78 tập thể và 598 cá nhân nữ đạt danh hiệu điển hình tiên tiến 5 năm...
 
Tại Hội nghị, hai bên đã ký kết Chương trình phối hợp hoạt động năm 2016 với một số nội dung trọng tâm như: tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục tại các KCN và khu chế xuất đến năm 2020”; đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; vận động nữ CNVCLĐ và hội viên phụ nữ tham gia vào các Quỹ “Quỹ góp vốn xoay vòng”, “Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo”, “Vì nữ CNVCLĐ nghèo”.
 
Nam Khánh
Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN