LĐLĐ và Tòa án Nhân dân tỉnh phối hợp hoạt động giai đoạn 2016- 2020

12/12/2016 - 05:14

 

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh BD Bùi Thanh Nhân và Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mái ký kết chương trình phối hợp

 
Việc ký kết phối hợp hoạt động này giúp hai bên phối hợp chặt chẽ hơn nữa, nâng cao hiệu quả và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của hai bên.
Nội dung của chương trình phối hợp tập trung vào 3 nhóm vấn đề chính là: Tham gia xây dựng và triển khai thực hiện các văn bản pháp luật; phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin định kỳ hoặc đột xuất và phối hợp công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Công đoàn làm công tác pháp luật theo yêu cầu của mỗi bên. Bản ký kết cũng nêu lên trách nhiệm của các bên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 
 
Lãnh đạo hai cơ quan cũng thống nhất trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các bên sẽ thường xuyên hỗ trợ, trao đổi thông tin cho nhau. Nếu có những phát sinh, vướng mắc, khó khăn thì sẽ cùng bàn bạc, kịp thời điều chỉnh, bổ sung các nội dung đã ký cho phù hợp với thực tiễn, và hàng năm sẽ có sơ kết để đánh giá hiệu quả chương trình phối hợp.
Sau lễ ký kết này, hai bên sẽ triển khai chương trình phối hợp công tác đến các cấp Công đoàn tỉnh và Toà án Nhân dân các huyện, thị, thành phố để thực hiện nhiệm vụ, nội dung đã ký kết. 
 
N.Hoàng
Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN