Lịch Cúp Điện Bình Dương từ thứ bảy ngày 24/08 đến ngày 31/08/2019

24/08/2019 - 21:10

( LĐBD) – Lịch cắt điện (lịch tạm ngừng cấp điện) tại các huyện thị, thành phố trong tỉnh Bình Dương từ ngày 24/08 đến ngày 31/08/2019

Lịch cắt điện (lịch tạm ngừng cấp điện) tại các huyện thị, thành phố trong tỉnh Bình Dương từ thứ bảy, ngày 24/08 đến ngày 31/08/2019 được Công ty Điện lực Bình Dương thông báo như sau:

Ngày: Thứ Bảy 24/08/2019
Dĩ An 07h30 - 11h30 - NR Khu Nhà Ở Sen Hồng Sửa chữa điện
Ngày: Chủ Nhật 25/08/2019
Bắc Tân Uyên 07h00 - 17h30 Từ Cầu Gõ dọc đường DT 746 tới nhá máy Ximang Bình Dương, từ ngã ba Mỹ lộc tới nhá máy gạch Hoa Viên Sáng từ 7h tới 7h30 chiều từ 17h00 tới 17h30 Sửa chữa điện
Bến cát 06h30 - 13h00 - DEAWOO, MASTIC, Tủ Thờ Phật, Mộc Mỹ Nghệ, Namten, FAKENTEC, YUONGSHIN, Ép Dầu, Sấy Gỗ HD, MUOSE Xốp 3D (Bến cát) Sửa chữa điện
Trần Quốc Tuấn, VP Ủy Ban, VP Huyện Ủy Sửa chữa điện
Dầu tiếng 10h00 - 16h00 toàn bộ xã Minh Hòa, Minh Thạnh Sửa chữa điện
Dĩ An 00h00 - 01h00 "'- Khu vực từ Ngã 3 Nhà Máy Giấy Tân Mai đến Ngã 3 Thiên Thu Phường Bình Thắng ( Dĩ An) - Nhà Máy Giấy Tân Mai , nhà Máy Nước Bình An Phường Bình Thắng (Dĩ An) '-Khu vực dọc bên trái đường DT-743 từ cầu Bà Khâm đến ngã 3 Đường Thanh Niên phường Bình An (Dĩ An). -Khu vực bên phải QL1K từ Ngã 3 Đường Thanh Niên đến Ngã 3 Lồ Ồ phường Bình An (Dĩ An) Khu vực dọc bên trái QL1K từ ngã 3 Lồ Ồ đến Cầu Hang Phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). - Khu vực Mỏ Đá Tân Đông Hiệp, Mỏ Đá 3/2 Phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). - Khu vực Lò Thiêu Nghĩa Trang Triều Châu phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). * UBND phường Bình Thắng (Dĩ An)" Sửa chữa điện
"'- Khu vực từ Ngã 3 Nhà Máy Giấy Tân Mai đến Ngã 3 Thiên Thu Phường Bình Thắng ( Dĩ An) - Nhà Máy Giấy Tân Mai , nhà Máy Nước Bình An Phường Bình Thắng (Dĩ An) '-Khu vực dọc bên trái đường DT-743 từ cầu Bà Khâm đến ngã 3 Đường Thanh Niên phường Bình An (Dĩ An). -Khu vực bên phải QL1K từ Ngã 3 Đường Thanh Niên đến Ngã 3 Lồ Ồ phường Bình An (Dĩ An) Khu vực dọc bên trái QL1K từ ngã 3 Lồ Ồ đến Cầu Hang Phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). - Khu vực Mỏ Đá Tân Đông Hiệp, Mỏ Đá 3/2 Phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). - Khu vực Lò Thiêu Nghĩa Trang Triều Châu phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). * UBND phường Bình Thắng (Dĩ An)" Sửa chữa điện
"'- Khu vực từ Ngã 3 Nhà Máy Giấy Tân Mai đến Ngã 3 Thiên Thu Phường Bình Thắng ( Dĩ An) - Nhà Máy Giấy Tân Mai , nhà Máy Nước Bình An Phường Bình Thắng (Dĩ An) '-Khu vực dọc bên trái đường DT-743 từ cầu Bà Khâm đến ngã 3 Đường Thanh Niên phường Bình An (Dĩ An). -Khu vực bên phải QL1K từ Ngã 3 Đường Thanh Niên đến Ngã 3 Lồ Ồ phường Bình An (Dĩ An) Khu vực dọc bên trái QL1K từ ngã 3 Lồ Ồ đến Cầu Hang Phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). - Khu vực Mỏ Đá Tân Đông Hiệp, Mỏ Đá 3/2 Phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). - Khu vực Lò Thiêu Nghĩa Trang Triều Châu phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). * UBND phường Bình Thắng (Dĩ An)" Sửa chữa điện
"'- Khu vực từ Ngã 3 Nhà Máy Giấy Tân Mai đến Ngã 3 Thiên Thu Phường Bình Thắng ( Dĩ An) - Nhà Máy Giấy Tân Mai , nhà Máy Nước Bình An Phường Bình Thắng (Dĩ An) '-Khu vực dọc bên trái đường DT-743 từ cầu Bà Khâm đến ngã 3 Đường Thanh Niên phường Bình An (Dĩ An). -Khu vực bên phải QL1K từ Ngã 3 Đường Thanh Niên đến Ngã 3 Lồ Ồ phường Bình An (Dĩ An) Khu vực dọc bên trái QL1K từ ngã 3 Lồ Ồ đến Cầu Hang Phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). - Khu vực Mỏ Đá Tân Đông Hiệp, Mỏ Đá 3/2 Phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). - Khu vực Lò Thiêu Nghĩa Trang Triều Châu phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). * UBND phường Bình Thắng (Dĩ An)" Sửa chữa điện
"'- Khu vực từ Ngã 3 Nhà Máy Giấy Tân Mai đến Ngã 3 Thiên Thu Phường Bình Thắng ( Dĩ An) - Nhà Máy Giấy Tân Mai , nhà Máy Nước Bình An Phường Bình Thắng (Dĩ An) '-Khu vực dọc bên trái đường DT-743 từ cầu Bà Khâm đến ngã 3 Đường Thanh Niên phường Bình An (Dĩ An). -Khu vực bên phải QL1K từ Ngã 3 Đường Thanh Niên đến Ngã 3 Lồ Ồ phường Bình An (Dĩ An) Khu vực dọc bên trái QL1K từ ngã 3 Lồ Ồ đến Cầu Hang Phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). - Khu vực Mỏ Đá Tân Đông Hiệp, Mỏ Đá 3/2 Phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). - Khu vực Lò Thiêu Nghĩa Trang Triều Châu phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). * UBND phường Bình Thắng (Dĩ An)" Sửa chữa điện
"'- Khu vực từ Ngã 3 Nhà Máy Giấy Tân Mai đến Ngã 3 Thiên Thu Phường Bình Thắng ( Dĩ An) - Nhà Máy Giấy Tân Mai , nhà Máy Nước Bình An Phường Bình Thắng (Dĩ An) '-Khu vực dọc bên trái đường DT-743 từ cầu Bà Khâm đến ngã 3 Đường Thanh Niên phường Bình An (Dĩ An). -Khu vực bên phải QL1K từ Ngã 3 Đường Thanh Niên đến Ngã 3 Lồ Ồ phường Bình An (Dĩ An) Khu vực dọc bên trái QL1K từ ngã 3 Lồ Ồ đến Cầu Hang Phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). - Khu vực Mỏ Đá Tân Đông Hiệp, Mỏ Đá 3/2 Phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). - Khu vực Lò Thiêu Nghĩa Trang Triều Châu phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). * UBND phường Bình Thắng (Dĩ An)" Sửa chữa điện
07h30 - 16h30 Cty An Phú Sửa chữa điện
Cty Đông Hưng Sửa chữa điện
Cty FRAMAS Sửa chữa điện
Cty Gỗ Đông Hòa Sửa chữa điện
Cty Gỗ Đông Hòa Sửa chữa điện
Cty Kiến Quốc 2 Sửa chữa điện
Cty Liên Phát 2 Sửa chữa điện
Cty Giấy Phát Đạt Sửa chữa điện
Cty Giấy Phát Đạt Sửa chữa điện
Cty GHoàng Gia Phát Sửa chữa điện
Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín 5 Sửa chữa điện
Công Ty Trung Thành Sửa chữa điện
Cty HAIMY Sửa chữa điện
công ty MaSan Sửa chữa điện
16h00 - 17h00 "'- Khu vực từ Ngã 3 Nhà Máy Giấy Tân Mai đến Ngã 3 Thiên Thu Phường Bình Thắng ( Dĩ An) - Nhà Máy Giấy Tân Mai , nhà Máy Nước Bình An Phường Bình Thắng (Dĩ An) '-Khu vực dọc bên trái đường DT-743 từ cầu Bà Khâm đến ngã 3 Đường Thanh Niên phường Bình An (Dĩ An). -Khu vực bên phải QL1K từ Ngã 3 Đường Thanh Niên đến Ngã 3 Lồ Ồ phường Bình An (Dĩ An) Khu vực dọc bên trái QL1K từ ngã 3 Lồ Ồ đến Cầu Hang Phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). - Khu vực Mỏ Đá Tân Đông Hiệp, Mỏ Đá 3/2 Phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). - Khu vực Lò Thiêu Nghĩa Trang Triều Châu phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). * UBND phường Bình Thắng (Dĩ An)" Sửa chữa điện
"'- Khu vực từ Ngã 3 Nhà Máy Giấy Tân Mai đến Ngã 3 Thiên Thu Phường Bình Thắng ( Dĩ An) - Nhà Máy Giấy Tân Mai , nhà Máy Nước Bình An Phường Bình Thắng (Dĩ An) '-Khu vực dọc bên trái đường DT-743 từ cầu Bà Khâm đến ngã 3 Đường Thanh Niên phường Bình An (Dĩ An). -Khu vực bên phải QL1K từ Ngã 3 Đường Thanh Niên đến Ngã 3 Lồ Ồ phường Bình An (Dĩ An) Khu vực dọc bên trái QL1K từ ngã 3 Lồ Ồ đến Cầu Hang Phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). - Khu vực Mỏ Đá Tân Đông Hiệp, Mỏ Đá 3/2 Phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). - Khu vực Lò Thiêu Nghĩa Trang Triều Châu phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). * UBND phường Bình Thắng (Dĩ An)" Sửa chữa điện
"'- Khu vực từ Ngã 3 Nhà Máy Giấy Tân Mai đến Ngã 3 Thiên Thu Phường Bình Thắng ( Dĩ An) - Nhà Máy Giấy Tân Mai , nhà Máy Nước Bình An Phường Bình Thắng (Dĩ An) '-Khu vực dọc bên trái đường DT-743 từ cầu Bà Khâm đến ngã 3 Đường Thanh Niên phường Bình An (Dĩ An). -Khu vực bên phải QL1K từ Ngã 3 Đường Thanh Niên đến Ngã 3 Lồ Ồ phường Bình An (Dĩ An) Khu vực dọc bên trái QL1K từ ngã 3 Lồ Ồ đến Cầu Hang Phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). - Khu vực Mỏ Đá Tân Đông Hiệp, Mỏ Đá 3/2 Phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). - Khu vực Lò Thiêu Nghĩa Trang Triều Châu phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). * UBND phường Bình Thắng (Dĩ An)" Sửa chữa điện
"'- Khu vực từ Ngã 3 Nhà Máy Giấy Tân Mai đến Ngã 3 Thiên Thu Phường Bình Thắng ( Dĩ An) - Nhà Máy Giấy Tân Mai , nhà Máy Nước Bình An Phường Bình Thắng (Dĩ An) '-Khu vực dọc bên trái đường DT-743 từ cầu Bà Khâm đến ngã 3 Đường Thanh Niên phường Bình An (Dĩ An). -Khu vực bên phải QL1K từ Ngã 3 Đường Thanh Niên đến Ngã 3 Lồ Ồ phường Bình An (Dĩ An) Khu vực dọc bên trái QL1K từ ngã 3 Lồ Ồ đến Cầu Hang Phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). - Khu vực Mỏ Đá Tân Đông Hiệp, Mỏ Đá 3/2 Phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). - Khu vực Lò Thiêu Nghĩa Trang Triều Châu phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). * UBND phường Bình Thắng (Dĩ An)" Sửa chữa điện
"'- Khu vực từ Ngã 3 Nhà Máy Giấy Tân Mai đến Ngã 3 Thiên Thu Phường Bình Thắng ( Dĩ An) - Nhà Máy Giấy Tân Mai , nhà Máy Nước Bình An Phường Bình Thắng (Dĩ An) '-Khu vực dọc bên trái đường DT-743 từ cầu Bà Khâm đến ngã 3 Đường Thanh Niên phường Bình An (Dĩ An). -Khu vực bên phải QL1K từ Ngã 3 Đường Thanh Niên đến Ngã 3 Lồ Ồ phường Bình An (Dĩ An) Khu vực dọc bên trái QL1K từ ngã 3 Lồ Ồ đến Cầu Hang Phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). - Khu vực Mỏ Đá Tân Đông Hiệp, Mỏ Đá 3/2 Phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). - Khu vực Lò Thiêu Nghĩa Trang Triều Châu phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). * UBND phường Bình Thắng (Dĩ An)" Sửa chữa điện
"'- Khu vực từ Ngã 3 Nhà Máy Giấy Tân Mai đến Ngã 3 Thiên Thu Phường Bình Thắng ( Dĩ An) - Nhà Máy Giấy Tân Mai , nhà Máy Nước Bình An Phường Bình Thắng (Dĩ An) '-Khu vực dọc bên trái đường DT-743 từ cầu Bà Khâm đến ngã 3 Đường Thanh Niên phường Bình An (Dĩ An). -Khu vực bên phải QL1K từ Ngã 3 Đường Thanh Niên đến Ngã 3 Lồ Ồ phường Bình An (Dĩ An) Khu vực dọc bên trái QL1K từ ngã 3 Lồ Ồ đến Cầu Hang Phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). - Khu vực Mỏ Đá Tân Đông Hiệp, Mỏ Đá 3/2 Phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). - Khu vực Lò Thiêu Nghĩa Trang Triều Châu phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). * UBND phường Bình Thắng (Dĩ An)" Sửa chữa điện
Phú giáo 09h00 - 16h00 Cty Nam Long, Nghĩa Xin, ấp Đồng Chinh, xã Phước Hòa- huyện Phú Giáo. Sửa chữa điện
Tân Uyên 06h00 - 18h00 Khu vực từ Dốc Bà Nghĩa dọc theo đường ĐT 747 đến Cầu Trạch Tre và từ Ngã 3 Bưu Điện dọc theo Đường ĐT 746 Cầu Gõ (07h00-17h00), Khu vực Xã Bạch Đằng (gián đoạn 06h00-07h00, 17h00-18h00) (TX-Tân Uyên) Sửa chữa điện
07h00 - 17h00 Khu vực từ Dốc Bà Nghĩa dọc theo đường ĐH 421 đến Ngã 3 Huyện Đội, từ Ngã 3 Bà Muộn dọc theo đường ĐH 422 đến khu vực Lâm Trường (TX-Tân Uyên) Sửa chữa điện
TX Thủ dầu một 05h00 - 13h00 - Khu vực đường Huỳnh Văn Lũy từ UBND phường Phú Mỹ đến Vòng xoay đường Võ Văn Kiệt - Đồng Khởi, SC Tứ Đại Lợi, Lê Thành, CS Điện XD E.M.C, Thanh Minh, Phòng khám ĐK Phú Mỹ phường Phú Mỹ- Khu vực đường Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện Tỉnh BD, Bệnh viện Châu Thành Gỗ An An, Đồng Tâm, BB Việt Hảo, Phạm Đức, Dân Sinh, Trường Tiểu học Hiệp Thành, CS Thắng Phát, Cty CPĐL Miền Đông, Golf Phú Mỹ (T4), CC Hiệp Thành Block B, phường Phú Mỹ, phường Hiệp Thành (Thời gian: 05h00-06h00 và 12h00-13h00)- Khu vực đường Lê Thị Trung, đường Đoàn Thị Liên, đường Ngộ Văn Trị, đường Huỳnh Văn Lũy từ ngã 3 Phú Thuận đến đường cao tốc Mỹ Phước-Tân Vạn, XN QLKT Thủy Lợi, Trường Mầm Non bác Học, TTVH Thể thao Phú Mỹ, C.ty Giầy Liên Việt, Cám Hoàng Thành, Sữa Phú Mỹ, Tỉnh Hội Người Mù Bình Dương, Cửa Sắt Mai Minh Phát, Trường Tiểu Học phú Lợi, Trường Nguyễn Viết Xuân, Đoàn Thị Liên, Bệnh Viện Vạn Phước Sài Gòn , TTVHTT phường Phú Lợi, phường Phú Mỹ (Thời gian: 07h00-12h00). Sửa chữa điện
07h00 - 12h00 Khu vực đường Lê Hồng Phong, hẻm Ô tô Văn Hiền lưới hạ thế thuộc trạm Lê Hồng Phong 4, phường Phú Hòa Sửa chữa điện
Dien luc trung tam 07h30 - 16h00 Cty Asia Shouwa Sửa chữa điện
08h00 - 16h00 Nhánh rẽ Cty SANSHO VN,Cty R&T LOOKS,Cty NoVa(NXXS D5),Cty Huije (NXXS D6 + D7),Cty MARECURY ADVANCED MATERIALS(Bình Dương),Cty Kỹ Nghệ LONGHI VN & Cty FORTE GROW MEDICAL VN.KCN Vsip2,Vsip2_A,phường Hòa Phú Tp TDM,tỉnh Bình Dương. Sửa chữa điện
Ngày: Thứ Hai 26/08/2019
Bàu Bàng 08h00 - 12h00 Khu vực dọc hai bên đường giao thông nông thôn từ quốc lộ 13 đến công ty Mai Vĩnh Sửa chữa điện
Thuận an 08h00 - 15h00 Khu vực lưới hạ áp trạm NT Trần Thị Phương (Thuận An) Sửa chữa điện
Ngày: Thứ Ba 27/08/2019
Bàu Bàng 08h00 - 16h00 "Khu vực dọc hai bên đường giao thông nông thôn ĐH 516, đường HL 510 từ UBND xã An Long đến Công ty Cao Su Minh Thành. (Bàu Bàng)" Sửa chữa điện
Bến cát 07h30 - 16h30 - Khu vực Ấp 4 Chánh Phú Hòa, Ông Giáo, Bù No (Bến Cát) - Khu vực Cơ Sở Nguyễn Hữu Hạnh (Bến Cát) Sửa chữa điện
Dầu tiếng 08h00 - 17h00 Ấp Ván Hương, Đất Đỏ, Hàng Nù, Chót Đồng, Phú Bình, Bàu Khai xã An Lập ( Dầu Tiếng) Sửa chữa điện
Dĩ An 08h00 - 12h00 CÔNG TY CỔ PHẦN SUNG HYUN VINA Sửa chữa điện
CÔNG TY CỔ PHẦN SUNG HYUN VINA Sửa chữa điện
13h00 - 17h00 Công Ty CP Đầu Tư Thái Bình Sửa chữa điện
Công ty TNHH HISON VINA Sửa chữa điện
TX Thủ dầu một 08h30 - 11h00 - Khu vực đường Giao thông-nông thôn lưới hạ áp thuộc trạm Phạm Ngọc Thạch 4 , phường Hiệp Thành Sửa chữa điện
Thuận an 08h00 - 16h00 Khu vực lưới hạ áp trạm KDC Thuận Giao 6 (Thuận An) Sửa chữa điện
Ngày: Thứ Tư 28/08/2019
Bàu Bàng 08h00 - 16h00 "Khu vực dọc hai bên đường giao thông nông thôn từ Cổng chào huyện Dầu Tiếng đến trang trại An Lộc Điền (Bàu Bàng)" Sửa chữa điện
Dĩ An 08h00 - 12h00 Công ty Chiến Thắng Sửa chữa điện
Công ty TNHH Hoa Nam Sửa chữa điện
09h00 - 15h00 Khu vực đường Số 2 , đường số 4 Tái Định Cư Thành Lễ - phường Dĩ Asn - TX Dĩ An Sửa chữa điện
Khu vực đường Số 5 Tái Định Cư Thành Lễ - phường Dĩ An - TX Dĩ An Sửa chữa điện
Khu vực Chợ Xóm Mới - phường Dĩ An - TX Dĩ An Sửa chữa điện
Khu vực đường Nguyễn Đức Thiệu - phường Dĩ An - TX Dĩ An Sửa chữa điện
Khu vực đường Nguyễn Đức Thiệu - phường Dĩ An - TX Dĩ An Sửa chữa điện
Khu vực đường Nguyễn Đức Thiệu - phường Dĩ An - TX Dĩ An Sửa chữa điện
13h00 - 17h00 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP PHÚ ĐỨC Sửa chữa điện
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng U&I Sửa chữa điện
Tân Uyên 08h00 - 17h00 Khu vực trạm Tổ 4 Hóa Nhựt 2, 3, 4-Xã Tân Vĩnh Hiệp (TX-Tân Uyên) Sửa chữa điện
Thuận an 08h00 - 16h00 Khu vực lưới hạ áp trạm Đồng An 1B (Thuận An) Sửa chữa điện
Ngày: Thứ Năm 29/08/2019
Bàu Bàng 08h00 - 16h00 "Khu vực các TBA: 08 ẤP 6 LONG NGUYÊN, 01 NG.VĂN ĐEM-A7LN12, 01 NG.VĂN HOAN-A7LN19B, 02 HUỲNH TẤN VŨ-A7LN21, 01 LÊ THỊ NAM-A7LN21, 02 HUỲNH TẤN VŨ-A7LN21, 09 ẤP 6 CÀ NA, 01 CAO VĂN HÓA-ẤP 6-7 LN/06, 11 ẤP 6-7 LN, 01 KIM CÚC-A6LN33B, 36 ẤP 6 LONG NGUYÊN, 02 LÊ BÁ HÒA-A6LN36 (Bàu Bàng)" Sửa chữa điện
Bến cát 07h30 - 12h30 - Khu vực Bờ Bao 1, Bờ Bao 2 (Bến Cát) - Khu vực Gỗ Tân Phong, Đinh Công Thành, Nguyễn Tấn Hiên (Bến Cát) Sửa chữa điện
Dĩ An 08h00 - 12h00 Công Ty TNHH MTV Gỗ An Việt Sửa chữa điện
Công Ty TNHH Điện Tử TT Sửa chữa điện
09h00 - 15h00 Khu vực đường Nguyễn Trí Phương - phường An Bình - TX Dĩ An Sửa chữa điện
Khu vực đường Nguyễn Trí Phương - phường An Bình - TX Dĩ An Sửa chữa điện
Khu vực Ngã Ba Sân Banh - phường Dĩ An - TX Dĩ An Sửa chữa điện
Khu vực đường Nguyễn Thái Học - phường Dĩ An - TX Dĩ An Sửa chữa điện
Khu vực bên phải đường DT 743 từ Ngã 3 Cây Điệp đến cổng 17 - phường Tân Đông Hiệp - TX Dĩ An Sửa chữa điện
13h00 - 17h00 Cơ Sở SX Nước Đá Thuận An Sửa chữa điện
Công Ty TNHH MTV Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương Sửa chữa điện
Tân Uyên 08h00 - 13h00 Khu vực trạm Vĩnh Tân 12B-Xã Vĩnh Tân (TX-Tân Uyên) Sửa chữa điện
13h00 - 17h00 Khu vực trạm Vĩnh Lợi 2-Xã Vĩnh Tân (TX-Tân Uyên) Sửa chữa điện
Thuận an 08h00 - 16h30 Khu vực lưới hạ áp trạm Mồ Cua (Thuận An) Sửa chữa điện
Ngày: Thứ Sáu 30/08/2019
Bàu Bàng 08h00 - 16h00 "Mất điện khu vực ấp Đồng Chèo thuộc thị trấn Lai Uyên huyện Bàu Bàng (Bàu Bàng)" Sửa chữa điện
Bến cát 07h30 - 16h30 - Khu vực trạm Đồng Trai, Vườn Tiêu Huyện Ủy (Bến Cát) - Khu vực cơ sở Nguyễn Thị Hồng Vân, Ngọc Châu, Vườn Cây An Tây (Bến Cát) Sửa chữa điện
Dĩ An 08h00 - 12h00 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Sửa chữa điện
TT Quản Lý Ký Túc Xá - ĐHQG TPHCM 2 Sửa chữa điện
13h00 - 17h00 Công ty Cổ Phần Khoáng Sản & XD Bình Dương Sửa chữa điện
Công Ty Cổ Phần Đá Núi Nhỏ Sửa chữa điện
Tân Uyên Khu vực trạm Bà Tri, Bà Tri 2, Bà Tri 3, CS Bùi Thị Minh Hồng, CS Gỗ Phạm Văn Hải-Phường Tân Hiệp (TX-Tân Uyên) Sửa chữa điện
Ngày: Thứ Bảy 31/08/2019
Tân Uyên 08h00 - 13h00 Khu vực trạm B5 Bạch Đằng-Xã Bạch Đằng (TX-Tân Uyên) Sửa chữa điện
Khu vực trạm Điều Hòa 2-Xã Bạch Đằng (TX-Tân Uyên) Sửa chữa điện
Khu vực trạm Điều Hòa 3-Xã Bạch Đằng (TX-Tân Uyên) Sửa chữa điện
Khu vực trạm Ấp 1 Hội Nghĩa 2-Xã Hội Nghĩa (TX-Tân Uyên) Sửa chữa điện
Khu vực trạm UB Khánh Bình-Phường Khánh Bình (TX-Tân Uyên) Sửa chữa điện
Khu vực trạm Cây Quéo 5-Phường Uyên Hưng (TX-Tân Uyên) Sửa chữa điện
 
Chia sẻ bài viết
Từ khóa lich cup dien

BÌNH LUẬN