Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2021 của cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ 

13/10/2020 - 08:21

Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2021 của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sẽ có sự khác nhau.

Đối với người lao động có chế độ nghỉ 2 ngày/tuần (vào Thứ 7 và Chủ nhật), dịp Tết Dương lịch 2021, người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày liên tục từ ngày 1.1.2021 đến hết ngày 3.1.2021, trong đó có 1 ngày nghỉ Tết Dương lịch (ngày 1.1.2021) và 2 ngày nghỉ hàng tuần (vào ngày 2.1.2021 và ngày 3.1.2021).

Trường hợp người lao động đi làm vào ngày 1.1.2021 sẽ được trả lương ít nhất bằng 300% tiền lương tính theo theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm, chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Trường hợp người lao động đi làm vào ngày 2.1.2021, ngày 3.1.2021, được trả lương ít nhất bằng 200% tiền lương tính theo theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm, chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Đối với người lao động có chế độ nghỉ 1 ngày/tuần (vào Chủ nhật), người lao động được nghỉ 1 ngày vào ngày 1.1.2021.

Trường hợp người lao động đi làm vào ngày 1.1.2021 sẽ được trả lương ít nhất bằng 300% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm, chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 3 ngày liên tục từ ngày 1.1.2021 đến hết ngày 3.1.2021, gồm: 1 ngày nghỉ Tết Dương lịch (ngày 1.1.2021); 2 ngày nghỉ hàng tuần (vào ngày 2.1.2021 và ngày 3.1.2021).

MINH PHƯƠNG

Nguồn: https://laodong.vn/cong-doan/lich-nghi-tet-duong-lich-2021-cua-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-nld-844272.ldo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN