Lời kêu gọi của Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng

15/04/2015 - 09:33

Anh chị em đoàn viên và công nhân lao động thân mến!
Trong những ngày vừa qua, một số công nhân lao động tại Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam (Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh) đã ngừng việc tập thể để thể hiện quan điểm không đồng tình với Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 về trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần.
Việc anh chị em công nhân lao động bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề có liên quan trực tiếp tới quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chia sẻ với những băn khoăn, bức xúc của anh chị em và đang tập hợp đầy đủ các ý kiến của người lao động để kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.
Trên cơ sở những nguyện vọng chính đáng của công nhân lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có báo cáo và kiến nghị với Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ tướng Chính phủ đồng ý giải quyết thỏa đáng quyền lợi của người lao động: Từ nay đến hết ngày 31/12/2015, các chế độ bảo hiểm xã hội vẫn giữ nguyên theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành. Sau năm 2015, kiến nghị Quốc hội sửa việc chi trả trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần theo hướng để người lao động tự chọn hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần như cũ hoặc thực hiện theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.
Vì vậy, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên và CNLĐ
- Hãy yên tâm trở lại làm việc để đảm bảo thu nhập và thể hiện ý thức trách nhiệm của người lao động đối với doanh nghiệp và xã hội.
- Không để cho kẻ xấu lợi dụng, kích động, xúi giục làm ảnh hưởng đến doanh nghiệp và tình hình an ninh trật tự tại địa phương.
- Các cấp công đoàn, nhất là công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp bằng các hình thức phù hợp, tổ chức thông tin, tuyên truyền rộng rãi cho đoàn viên công đoàn và công nhân lao động về mục đích, ý nghĩa của chính sách bảo hiểm xã hội; động viên anh chị em đoàn viên và công nhân lao động tích cực thi đua lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.
Tôi tin tưởng với truyền thống tốt đẹp và phẩm chất tiên phong của giai cấp công nhân, anh chị em công nhân lao động đoàn kết một lòng lao động góp phần xây dựng nước Việt Nam ổn định và phát triển.
Thân ái!

Đặng Ngọc Tùng
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN