Luật BHXH 2014: bảo đảm an sinh xã hội

22/05/2015 - 03:31

Nhiều điểm mới có lợi cho NLĐ
TS Nguyễn Thị Minh- Tổng GĐ BHXH Việt Nam nói: Luật BHXH 2014 có nhiều điểm mới mang tính đột phá như: Mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc đến NLĐ có hợp đồng lao động từ 1 tháng đến dưới 3 tháng, NLĐ là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, người đi làm việc ở nước ngoài mà trước đó chưa tham gia BHXH bắt buộc. Luật không giới hạn trần tuổi tham gia như trước đây và bỏ quy định mức thu nhập tối thiểu đóng BHXH tự nguyện bằng mức lương tối thiểu chung.
NLĐ được quản lý sổ BHXH của mình trong thời gian đóng BHXH, người sử dụng lao động định kỳ cung cấp thông tin về việc đóng BHXH cho NLĐ biết, cơ quan BHXH xác nhận thời gian đóng BHXH mỗi năm. Quy định này sẽ giải quyết được tình trạng từ trước đến nay, hầu hết NLĐ không rõ tình hình đóng BHXH của mình như thế nào, có được NSDLĐ đóng BHXH không…do quy định hiện hành là sổ BHXH do NSDLĐ quản lý.
Các thay đổi lớn và cơ bản nhất của Luật BHXH 2014 chủ yếu tập trung ở hai chế độ là thai sản và hưu trí: Khi vợ sinh con, chồng được nghỉ việc 5 ngày với sinh thường; nghỉ 7 ngày nếu sinh phẫu thuật và sinh con dưới 32 tuần tuổi, nghỉ 10 ngày nếu sinh đôi…LĐ nữ khi mang thai chỉ cần đóng đủ BHXH từ 3 tháng trở lên trong 12 tháng trước khi sinh, sẽ được nghỉ theo chỉ định của bác sỹ. Với trường hợp thai sản mà chỉ có cha tham gia BHXH, được hưởng trợ cấp một lần. Lần đầu tiên Luật quy định về quyền hưởng chế độ thai sản đối với người mang thai hộ, người mẹ nhờ mang thai hộ...Các chế độ đối với người hưu trí có nhiều điểm mới bảo đảm nguyên tắc đóng - hưởng, công bằng xã hội, bảo đảm ASXH lâu dài, bảo đảm quyền lợi người nghỉ hưu. Cách tính tỷ lệ hưởng lương hưu theo lộ trình tăng dần số năm đóng BHXH; điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu đối với người bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên; Mở rộng điều kiện hưởng lương hưu đối với lao động nữ hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở cấp xã, phường.
NLĐ mắc bệnh thuộc danh mục cần chữa trị dài ngày... được nâng mức trợ cấp từ 45% hiện hành lên 50% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc. Tăng mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau một ngày từ 25% lên 30% mức lương cơ sở.
Tăng chế tài đối với NSDLĐ
Để giảm tình trạng NSDLĐ trốn, né…đóng BHXH cho NLĐ đã xảy ra khá nhiều từ trước đến nay, Luật BHXH 2014 quy định chặt hơn, cụ thể hơn đối với NSDLĐ... Cụ thể về tăng thẩm quyền cho cơ quan BHXH, ngoài chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, cơ quan BHXH còn có quyền yêu cầu NSDLĐxuất trình hồ sơ liên quan đến việc đóng, hưởng BHXH, BH thất nghiệp, BHYT. Cơ quan BHXH cũng có quyền yêu cầu cơ quan quản lý kinh doanh, cơ quan thuế, cơ quan quản lý nhà nước về LĐ cung cấp thông tin. Luật BHXH 2014 cũng quy định mức tiền phạt, mức lãi đối với số tiền vi phạm đóng BHXH.. Luật cũng quy định cụ thể thẩm quyền xử phạt của từng cấp quản lý của BHXH....
Bà Trần Thị Thúy Nga, Vụ trưởng BHXH (Bộ LĐ-TB&XH): Luật BHXH 2014 có 9 chương và 125 điều. Luật BHXH 2014 bổ sung thêm 3 nhóm đối tượng tham gia BHXH bắt buộc gồm: Nhóm người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn đủ từ 1 đến dưới 3 tháng, chính thức tham gia đóng BHXH từ 1/1/2018. Nhóm NLĐ hoạt động không chuyên trách (ở xã, phường, thị trấn) tham gia từ 1/1/2016. Theo đó, từ năm 2016, sẽ có khoảng 230.000 cán bộ chuyên trách cấp xã được tham gia vào hệ thống BHXH. Nhóm NLĐ nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép hoạt động hoặc chứng chỉ hành nghề do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp cũng sẽ tham gia đóng BHXH bắt đầu từ 1/1/2018. Người 40 tuổi hay 50 tuổi đều có thể tham gia BHXH tự nguyện, đóng sớm hưởng sớm, đóng muộn hưởng muộn. Luật BHXH năm 2014 đã hạ mức sàn thu nhập làm căn cứ đóng xuống còn là mức chuẩn nghèo ở khu vực nông thôn. Các hình thức đóng cũng đa dạng hơn. Người tham gia BHXH tự nguyện có thể đóng một lần cho nhiều năm cho cả thời gian đã qua và thời gian sắp tới.

Phước Thịnh
 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN