Lương chính thức của bác sĩ, y sĩ năm 2021

27/11/2020 - 08:27

Bác sĩ, y sĩ trên cả nước sẽ được xếp lương như thế nào trong năm 2021 tới đây khi lương cơ sở không tăng.

Lương chính thức của bác sĩ, y sĩ năm 2021. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn

Chức danh nghề nghiệp bác sĩ

Chức danh nghề nghiệp bác sĩ gồm bác sĩ cao cấp (hạng I); bác sĩ chính (hạng II); bác sĩ (hạng III).

Bảng lương của bác sĩ năm 2021. Ảnh chụp màn hình

Trong đó, bác sĩ cao cấp áp dụng hệ số lương viên chức loại A3, nhóm A3.1 có hệ số lương từ 6,2 - 8,0; bác sĩ chính áp dụng hệ số lương viên chức loại A2 nhóm A2.1 có hệ số lương từ 4,4 - 6,78; bác sĩ áp dụng hệ số lương viên chức loại A1, có hệ số lương từ 2,34 - 4,98.

Chức danh bác sĩ y học dự phòng

Nhóm chức danh bác sĩ y học dự phòng gồm: Bác sĩ y học dự phòng cao cấp (hạng I); Bác sĩ y học dự phòng chính (hạng II); Bác sĩ y học dự phòng (hạng III).

Bảng lương bác sĩ y học dự phòng. Ảnh chụp màn hình

Trong đó, bác sĩ y học dự phòng cao cấp áp dụng hệ số lương viên chức loại A3, nhóm A3.1 có hệ số lương từ 6,2 - 8,0; bác sĩ y học dự phòng chính áp dụng hệ số lương viên chức loại A2 nhóm A2.1 có hệ số lương từ 4,4 - 6,78; bác sĩ y học dự phòng áp dụng hệ số lương viên chức loại A1, có hệ số lương từ 2,34 - 4,98.

Chức danh y sĩ gồm y sĩ hạng IV

Bảng lương của y sĩ năm 2021. Ảnh chụp màn hình

Chức danh nghề nghiệp y sĩ được áp dụng hệ số lương viên chức loại B, từ hệ số lương 1,86 - 4,06.

MINH PHƯƠNG

https://laodong.vn/cong-doan/luong-chinh-thuc-cua-bac-si-y-si-nam-2021-857202.ldo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN